Kapangyarihan: Time travel, posible nga ba?

1034

Matagal nang kumikiliti sa imahinasyon ng marami kung posible nga bang makapaglakbay tayo sa oras upang mabisita ang nakaraan at marating ang  hinaharap.

Ang konsepto ng time travel ay isa na yata sa pinakapopular na topic sa science fiction. Ang Hollywood films gaya ng Doctor Who, Star Trek, at Back to the Future ay ilan lamang sa mga pelikulang tumalakay sa posibilidad nang paglalakbay sa pagitan ng mga oras.

Ngunit, ang reyalidad ng time travel ay wala pa ring linaw hanggang sa ngayon. Hindi lahat ng siyentipiko ay naniniwala na posible nga ang time travel.

Ang Konsepto Ng Oras

Taliwas sa konseptong tinatanggap ng nakararami na ang oras o time ay constant, pinatotohanan ng physicist na si Albert Einsten na ang oras ay isa lamang ilusyon.  Ayon sa teorya ni Einsten, ang oras ay relatibo sapagkat ang mga tao ay may iba’t ibang perspektibo tungkol dito, depende sa kanyang lokasyon at mental na kondisyon.

Napatunayan na ang teoryang ito ni Einstein, sapagkat mas mabilis nga ang takbo ng oras sa matataas na lugar, halimbawa ay sa space, sa ituktok ng bundok, o kahit sa ibabaw ng isang mataas na gusali, kumpara sa ground. Ang dahilan nito ay ang malakas na hatak ng gravity. Habang ikaw ay nakayapak sa lupa, mas malakas ang hatak sa iyo ng gravity kaya mas mabagal ang takbo ng oras. Ang mga taong abala o busy ang isip sa mga gawain ay kadalasang ay kadalasang nagsasabi na kulang pa ang kanilang oras o napakibilis naman ng oras, kumpara sa mga taong walang ginagawa kaya sila ay naiinip at kadalasang nagrereklamo na mabagal ang oras.

Ayon pa kay Einstein, maituturing ang time bilang “fourth dimension.” Ang space ay inilalarawan bilang three-dimensional arena na may tiyak o definite na mass at volume. Ang time, sa kabilang banda, ay maihahalintulad sa kompas na magsasabi ng forward at backward. Bilang paglalarawan: kung ang isang time traveler halimbawa ay maglalakbay, gagamitin niyang behikulo ang space kung saan siya nakayapak bilang isang matter, at gagamitin naman niya niya ang time bilang force o puwersa na hahatak sa kaniya pabalik sa nakaraan o patungo sa hinaharap.

Ang konsepto ng wormhole

Ang tinatawag sa Science na general relativity ay isang pang tinitingnang scenario ng mga siyentipiko  upang maisakatuparan ang time traveling. Ayon sa NASA, ang paggamit ng isang aparato na makapaglalakbay nang mas mabilis pa sa liwanag ay isang paraan upang makapaglakbay sa oras. Ngunit, kung ang equation ni Einstein ang pagbabasehan, ito ay imposible sapagkat magagawa lamang makapaglakbay ng isang matter o object na mas mabilis pa sa liwanag kung ito ay walang tiyak na sukat at dimensiyon, o infinite mass. Kokontrahin nito ang fundamental Science  na lahat ng matter ay may ekasktong mass at volume.

Ngunit, ayon sa NASA, ang anumang matter ay kayang makapaglakbay sa iba’t ibang oras sa pamamagitan ng wormholes. Ang wormhole ay isang lagusan o shortcut sa pagitan ng dalawang magkaibang oras.  Ngunit ang problema, ang mga wormholes ay napakabilis magsarado sa sandaling mabuksan dahil nga ito ay hindi sumusunod sa konsepto ng fundamental Science na lahat ng matter ay may tiyak na mass at volume. Samakatuwid, anumang aparato ang ipasok sa wormhole ay madi-dissolve lamang dahil magkakawatak-watak ang mga molecules na bumubuo sa isang matter. 

Ang iba bang teorya ng time Travel

Bagama’t sinabi na ni Einstein na mahihirapan ang sinuman na isakatuparan ang time traveling, may ilan pa ring grupo ng mga siyentipiko na naniniwalang may iba pang solusyon upang maging realidad  ang time travel.

  1. Infinite Cylinder

Ang astronomer na si Frank Tipler ay nag-propose nang isang mechanism kung iku-compress ang isang matter upang ito ay maipukol sa mga liwanag sa space na pinaniniwalaang mga particles kung saan naka-record ang lahat nang kasaysayan ng daigdig mula sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.

  1. Black hole

Ang black hole ay butas sa kalawakan. Hanggang ngayon ay wala pang konkretong ebidensiya kung ano nga ba ang nasa kabila ng butas ng isang black hole, pero ang ilang siyentipiko ay positibo sa paniniwalang ang black hole ay isang uri ng wormhole na maaaring gamitin upang makalagos ang sinuman papunta sa ibang panahon o ibang bahagi ng space. Nagsisilbi itong shortcut patungo sa iba’t ibang dimensiyon. 

  1. Time Machine

Ito ang pinakapopular na behikulo ng isang time traveler sa paglalakbay niya sa iba’t ibang panahon. Maraming ng pelikula ang nagpakita  ng iba’t ibang bersiyon ng isang time machine.Ngunit sa realidad, ang isang time machine ay kinakailangang makapaglakbay nang mas mabilis pa sa liwanag. Ang time machine na umikot pakanan sa axis ng mundo sa bilis ng liwanag ay makapupunta sa hinaharap. Kapag ang time machine ay umikot pakaliwa sa axis ng mundo sa bilis ng liwanag, ito ay nakabalik sa nakaraan. Hanggang ngayon ay wala pang nakapagpapatotoo na naimbento na nga ang time machine. 

Posible nga ba?

Bagama’t nananatili pa ring isang science fiction ang konsepto ng time travel, ang posibilidad na ito ay magkatotoo sa hinaharap ay hindi imposible.  Sa patuloy na pagsulong ng teknolohiya, maraming mga makabagong gadget at aparato ang naiimbento na tila imposible  noong unang panahon. Sino nga ba sa mga nabuhay noong 1920’s ang makaiisip na magiging posible ang flat screen TV at cell phone?

Ang time travel ay mananatiling kikiliti sa imahinasyon ng nakararami.  Lahat ay aasa na balang araw, ito ay hindi na lamang isang science fiction.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Tanong mo Sagot ko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here