Kapangyarihan : Saan tayo pupunta kapag tayo ay namatay?

3202

Marahil ay mapapaisip ka, saan nga ba mapupunta ang iyong kaluluwa sa sandaling ikaw ay mamatay?

Pinaniniwalaan na ang kaluluwa ay naglalakbay matapos nitong lisanin ang kanyang katawan lupa patungo sa dako pa roon.

Magkakaiba ang pananaw ng Hinduism, Buddhism, Islam, at Christianity tungkol sa lebel, dimensiyon, atfrequency na maaaring patunguhan ng isang kaluluwa. Nabanggit sa Koran at Bibliya ang Ikapitong Gloria o Seventh Heaven. Sa Hinduism, tinutukoy ang Loks o astral planets at higher spiritual planets bilang dako pa roon na lalakbayin ng isang kaluluwa.

Ang Near Death Experiences

Ang Near Death Experiences (NDEs) ay isang pangyayari kung saan ang isang clinically dead person ay muling nabuhay o na-revive.

Inilarawan sa librong Life After Life ni Raymond Moody ang ilang karanasan ng mga taong nakaranas ng NDEs, kung saan sila ay naglakad sa isang napakadilim na tunnel patungo sa isang napakaliwanag na silid kung saan sila sinalubong ng kanilang mga kamag-anak at kaibigang yumao na. Sa malinawag na silid na ito diumano ay nagkaroon ng pagrerebisa o pagre-review ng mga kaganapan at pangyayari sa kanilang buhay sa mundo. May ilan pang nagsabi na nakakita sila ng isang napakaliwanag na buntala at nang ito ay kanilang titigan, sila ay nakadama ng hindi maipaliwanag na katiwasayan at kaligayahan.  Sa dakong huli, sila ay sasabihan na hindi pa nila oras kaya kailangan nilang bumalik sa kanilang katawan.

Tinalakay naman sa libong Journey of Souls ni Michael Newton ang yugto sa pagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay o reincarnation. Gumamit si Newton ng past life regression technique upang makita ng kanyang mga test subject ang pangyayari sa pagitan ng kanilang kamatayan sa kanilang nakaraang buhay o past life at ang kanilang muling pagsilang sa baong katawan o incarnation.  Inilarawan ng kanyang mga test subject ang itsura at kalagayan ng spirit realm, kung saan ang isang kaluluwa ay naghahati sa dalawa hanggang tatlo upang manahan sa iba’t ibang katawan lupa. Ito ang tinatawag na soulmate at soul family. Nakita rin nila sa spirit realms ang mga spirit guide, pati ang Council of Elders, ang Healing Areas para sa mga kaluluwa (o maihahalintulad ito sa purgatoryo), Aklatan ng Buhay, at Templong Sambahan ng mga Banal.

Ayon pa sa salaysay ng mga naging test subject ni Newton, ang isang kaluluwa ay bibigyan ng kalayaang pumili ng kanyang tatahaking landas sa muli niyang pagsilang sa mundo, pati na rin ang kanyang magiging kasarian, magiging pamilya, at mga kaibigan upang mabuo ang kanyang karmic debt.

 

Sa Dako Pa Roon 

Ang tanong, totoo nga kayang naglalakbay ang isang kaluluwa sa dako pa roon?

Ang tanong na ito ay walang pinagkaiba sa tanong kung totoo nga kayang naglalakbay ang ating kaluluwa sa tuwing tayo ay natutulog at nananaginip.

Sa science, ang oras na gising tayo at ang oras na tayo ay natutulog ay isang uri ng pagpapalit ngfrequency at awareness ng ating utak.  Kapag tayo ay gising, tayo ay kumikilos sa three-dimension realm. Kapag tayo ay tulog, ang ating utak ay napupunta sa Dream Land. Samakatuwid, tayo ay nagkararanas ng tinatawag na shifting ng frequency at awareness.

Upang higit na maunawaan, ang pagsi-shift ng ating frequency at awareness ay maihahalintulad sa paglilipat ng TV channel. Kapag nilipat mo ang channel, iba nang channel ang mapapanood mo sa screen. Gayunpaman, kahit ilapat mo ang channel, ang naunang channel ay nananatili at nagi-exist pa rin sa kanyang frequency. Hindi nangangahulugan na dahil naglipat ka ng channel, ang dating channel na pinapanooran mo ay nawala na.

Ano ang naglalakbay: Kaluluwa O Espiritu?

Ang pagpapalit ng frequency at awareness ay nangyayari sa sandaling tayo ay mamatay. Ang ating katawang lupa ay namamatay.

Sa aking sariling pananaw, ang kaluluwa ay namamatay rin. Ang hindi namamatay ay ang espiritu. Ang kaluluwa ay katumbas ng mga ideolohiya, pananaw, paniniwala, at mga kaalamang iyong natamasa at nakuha sa iyong pag-iral sa mundong ito. Ito ay nakapaloob sa iyong utak. Sa sandaling ikaw ay mamatay, ang utak ay namamatay, kasama na ang “kaluluwa”. Ang espiritu ang siyang nananatiling buhay dahil ito ang spark ng enerhiya mula sa The Source o pinakamalaking enerhiya sa lahat.

Ang kabaliktaran ng salitang “buhay” at hindi “kamatayan”. Bagkus, ang kabaliktaran ng kamatayan ay “Pagsilang”. Ang buhay, per se, ay walang hanggang o eternal. Ito ang espiritu. Ang pagsilang at kamatayan ay entry at exit points lamang ng ating espiritu patungo at palabas ng three-dimensional realm na ating ginagalawan.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here