Kapangyarihan Agosto 14: Ano ang quantum reality?

1072

Tunghayan ang Kapangyarihan Agosto 14.

Napatunayan ng mga mahuhusay na Nobel Prize winning physicists na ang ating physical world ay isang malaking karagatan ng enerhiya na umiinog nang paulit-ulit bawat milliseconds. Ayon sa teorya, ang three-dimensional realm na ating ginagawalan ay hindi isang solid space.

Ang ating mundo ay isang Quantum Physics. Napatunayan na ng mga siyentipiko na ang ating kamalayan at kaisipan ay nagsasama-sama upang makabuo ng isang “realidad” in solid form na maiintindihan o kayang ma-perceive ng ating five observable senses.

 

Ang Konsepto

Upang higit na maunawaan ang malawak na konsepto ng Quantum Reality na aking sinasabi, imaginin mo ang isang movie reel.

Ang isang movie reel ay binubuo ng 24 frames a second. Bawat frame ay pinaghihiwalay ng isang “gap”. Ngunit, dahil sa mabilis na paglilipat-lipat ng bawat frame habang ito ay umiikot sa Super 8, hindi na makikita o magpa-flash sa screen ang gap sa bawat frame. Ang pelikula ay tatakbo ng buo at walang patlang.

Ang movie reel ay walang pinagkaiba sa three-dimensional realm na ating kinagisnan. Tayo ay binubuo ng five physical senses—sight, sound, touch, smell, and taste. Bawat isang sense ay may specific spectrum. Ang spectrum ay nagkakaiba-iba sa bawat nilalang. Halimbawa, ang aso ay may kakayahang makarinig ng iba’t ibang range ng sound na hindi naririnig ng isang tao. Ang ahas ay nakakakita ng iba’t ibang spectrum ng liwanag na hindi nakikita ng mata ng tao.

Samakatuwid, naka-set ang ating mga senses sa uri ng perception natin sa sea of energy(mundo) ayon sa kaya lamang ma-attain o maaabot ng ating five observable senses, o limitasyon natin bilang isang tao.

Lahat ng ating interpretasyon sa mundong ginagalawan natin ay nakabase lamang sa internal map ng realidad na mayroon tayo. Bawat isa ay nagkakaiba-iba ng perception. Kung para sa iyo, ang isang bagay ay tama o acceptable, huwag mong asahan na lahat ng tao ay aayon sa’yo dahil bawat isa sa atin ay may sariling pananaw. Ang pananaw natin ay nalinang sa uri ng pamumuhay, lipunan, at belief.

Ang ating kamalayan ay nakaugnay o naka-link sa isang invisible energy na siyang nagdi-determina sa uri ng energy o energy form. Ang ating kamalayan ay literal na nasi-shift ng universe sa particle-by-particle basis  upang makalikha ng physical life, ayon sa ating perception o pagtingin sa mga bagay na abot lamang ng ating utak.

 

Ikaw ay Ikaw

Tumingin sa iyong paligid.

Bawat bagay na makikita mo ay nagsimula lamang sa isang ideya, na sa paglaon ay lumawak at nalinang habang ito ay nagpapasalin-salin sa iba’t ibang tao. Ang ideya ay nabibigyan ng iba’t ibang interpretasyon depende sa receiver. Ang ideya na ito ay nag-transform bilang physical object matapos itong dumaan sa proseso.

Samakatuwid, nagiging “ikaw” ang anumang ideya mo patungkol sa “iyo”. You become what you think about, ika nga.

Anumang klase o uri ng pamumuhay mayroon ka ngayon ay nagsimula sa ideya o konsepto sa iyong utak at sa mga bagay na pinaniniwalan mo. Ikaw ang nagbibigay ng limitasyon sa iyong sariling kakayahan.

Ang universe ay maihahalintulad sa isang salamin. Ang repleksiyon na makikita mo rito ay ikaw, ayon sa perception mo sa iyong pagkatao.

Ipinapakita ng Quantum Physics na ang mundo ay hindi isang solidong bagay. Sa halip, ito ay very fluid place na patuloy na nagbabago depende sa ideya ng mga tao. Ito ang tinatawag na collective thoughts.

Anumang ating iniisip, sa realidad, ay isa lamang ilusyon. Ang mundong ito ay walang iba kundi ilusyon. Lahat ng iyong perception sa mundo ay ayon sa kapasidad ng iyong utak.

Aralin mo ang iyong buong katawan. Ang iyong physical body ay may walong sistema obody systems na binubuo ng circulatory, digestive, endocrine, musculatory, nervous, reproductive, respiratory, at urinary.

Saan nga ba gawa ang bawat body systems mo at kabuuan ng iyong physical body? Satissues at organs.

Ano nga  ba ang bumubuo sa iyong mga tissue at internal organs? Mga cells.

 

Saan gawa ang cells? Sa molecules.

 

Ano ang bumubuo sa bawat molecules?  Atoms.

Saan yari ang atoms? Sa subatomic particles.

Ano ang kabuuan ng subatomic particles?  Enerhiya!

Samakatuwid, lahat tayo ay isang pure energy-light. Ang enerhiya ay patuloy na nagbabago. Ang ating kamalayan ay may kakayahang impluwensiyahan ang enerhiya.

Tayo ay isang big stellar at powerful Human Being.

Kung sisilipin ang ating katawan sa isang powerful electron microscope, makikita mo na ikaw ay yari sa isang cluster o kalipunan ng nagbabagong enerhiya sa anyo ng electrons, neutrons, photons, at iba pang subatomic particles.

Gayundin ang lahat ng matter sa mundong ito. Ang Quantum Physics ay nagsasaad na ang realidad mo ay bunga ng iyong perception at way of thinking.

At ito ay scientific at proven!

Ang mundo ay walang iba kundi isang espiritu na puno ng pinagsama-samang kamalayan o collective consciousness.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Tanong mo Sagot ko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here