Alamin ang iyong life purpose

6739

Tunghayan ang Kapangyarihan Agosto 13.

Ang paghahanap sa life purpose ay hindi madali. Kadalasan, matagal bago mo malaman kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ka nabuhay sa mundong ito. Maraming pagsubok, pighati at nakapanlulumong karanasan ang dapat sapitin minsan bago mo mapagtanto ang tunay na halaga ng iyong buhay. Ang masaklap, ang iba ay namamatay na lamang na hindi nila nalalaman ang silbi ng kanilang buhay sa mundong ito.

Lahat tayo ay may life purpose. Hindi ka susulpot sa mundong ito nang wala lang. Ang pag-iral mo ay bahagi ng tinatawag na Dakilang Disenyo ng universe. Lahat ng bagay ay magkakaugnay.

 

Ngayon ay isang simpleng test ang aking ibabahagi. Sa pamamagitan ng simpleng pagpili sa isang larawan ng Nebulae na iyong nagustuhan, mapagtatanto mo kung ano ang iyong life purpose.

 

Para sa iba pang nakawiwiling personality test na akin nang natalakay rito sa Kapangyarihan corner ng Philippine One, i-click lamang ang mga sumusunod na link upang muli silang mabasa:

 

Tuklasin ang Iyong Greatest Fear:  https://philippineone.com/kapangyarihan-april-26-tuklasin-ang-inyong-greatest-fear/

Ang Iyong Personalidad Ayon sa Hugis ng Iyong Kamay: https://philippineone.com/kapangyarihan-may-27-ang-iyong-personalidad-at-hugis-ng-kamay-111/

Ang Balahibo at Iyong Personalidad:  https://philippineone.com/kapangyarihan-ang-balahibo-at-iyong-personalidad/

Pumili lamang ng isang larawan ng Nebula na gusto mo. Maging tapat. Pumili muna bago ka magpatuloy sa iyong pagbabasa.

Life Purpose Message Number 1: The Orion Nebula

Ikaw ay naparito sa mundong ito bilang isang healer. Gampanin mong magbigay kagalingan. Ito ay maaaring kagalingan mula sa pisikal na karamdaman, o kaya ay kagalingang mental at emosyonal. Papel mo ang magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Ang mga taong healer ay yaong nasa field ng medicine tulad ng nurse, therapist, o kaya ay holistic healer/intuitive.  Ang mga taong healer ay karaniwang dumaranas ng kapighatian, mga pagsubok, at kabiguan sa kanilang buhay. Ito ay isang uri ng paghahanda. Kailangan nilang danasin ang kapighatian upang sila ay lumago bilang tao, at maunawaan nila ang sitwasyon ng mga taong dumaranas ng pagsubok sa buhay. Sa mga kabiguang dinanas humuhugot ang mga healer ng inspirasyon at aral na maaari nilang ibahagi sa iba.

Life Purpose Message Number 2: The Eagle Nebula

Ikaw ay isang artist. Naririto ka sa mundo upang bigyan ito ng sigla at kulay. Maging ikaw ay isang musician, artist, poet, o writer, ang iyong mga obra ay nakapag-aambag ng kalinangan at kagandahan sa mundong ito. Hindi maikakaila na masyadong mapanubok ang kapalaran. Ngunit sa tulong ng iyong artistic skill, ikaw ay nakalilikha ng mga magagandang bagay na nakapagbibigay inspirasyon sa mga tao upang makapagpatuloy sa buhay nang may pag-asa. Ang mga artist, musician, comedian, at entertainer ay nagbibigay-aliw at nagpapalimot kahit sandali sa mapait na realidad ng buhay. Ang iyong creative talent at skill ay isang regalo na dapat mong ibahagi lagi sa iba.

Life Purpose Message Number 3: The Butterfly Nebula

Isa itong paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Anumang ang iyong ginagawa at larangang tinatahak, ikaw ay nasa wasto at tama. Ini-encourage ka ng universe na ipagpatuloy mo ang pag-abot sa iyong mga pangarap dahil ikaw ay suportado ng kapalaran at tadhana. Manatiling positibo at puno ng pag-asa. Hindi maglalaon at makakamit mo ang iyong pangarap! Ngunit, pinapaalalahan ka ng universe na manatili kang mapagkumbaba. Ibahagi ang mga biyayang natatamo upang patuloy na dumaloy ang positive energy ng universe patungo sa iyo. Binabati kita!

Salamat sa pagbasa sa Kapangyarihan Agosto 13

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Tanong mo Sagot ko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here