KAMATAYAN NI PRINCESS DIANA, HINULAAN NI NOSTRADAMUS

Sadyang nakamamangha ang mga prediksiyon ni Nostradamus, dahil karamihan sa mga ito ay nagkaroon ng katuparan. Subalit, batay sa mga dalubhasa na nag-aral sa mga propesihiyang isinulat niya, ang iba ay nagkataon lamang, pinagtutugma at pinag-uugnay ng ilan. Lalo na ang kanyang mga taga-hanga.

Anila, akmang-akma ang mga nakasulat sa aklat ng manghuhula sa mga aktuwal na nangyari sa mga nakalipas na siglo. Isa nga rito ay ang isang quatrain na akmang-akma kay Princess Diana ng Wales at kay Dodi Al-Fayed. Kung bakit, ating suriin.

Basahin natin ang nakalagay Century 2, Quatrain 28:

The last son of the man with the Prophet's name
 Will bring Diana to her day of rest.
 At a distance they wander in frenetic grief
 Delivering a great people from ruin.” 
 
Century 6, Quatrain 74:
 
"The last but one to bear the prophet's name uses 
   Monday as a day of rest from his incessant travels 
   to free a great people from tribute."
 
" She who was cast out will return to reign,
   Her enemies found among conspirators:
   More than ever will her reign be triumphant,
   At three and seventy her death is very sure."
 

Ang paliwanag dito ng mga nagsuri sa mga talata, ang ama ni Dodi al- Fayed ay isang owner ng Harrod’s department store ay katulad ng pangalan ng propeta ng mga Islam na si Mohammed. Ang ilan sa mga propesiya ni Nostradamus ay self-evident. Nakapapagtataka kung bakit ang mga prophecies nito ay binigyan ng interpretasyon bago ang kamatayan ng maganda, bantog at minahal ng tao na si Princess Diana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here