Kamatayan Ng Tao, Dumadaan Sa Sariling Panaginip

Nakakatakot mang isipin, pero lahat tayo ay hahantong sa kamatayan. Sapagkat tayo ay nagmula sa alabok kung kaya’t sa alabok din tayo mauuwi. Pero naisip mo na ba kung anong klaseng kamatayan kaya ang iyong dadanasin? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mamili ng sarili mong kamatayan, anong gugustuhin mo? Ang mabaril, masaksak, malunod, mabagsakan ng mabigat na bagay, matabunan ng lupa, magkasakit ng malubha o sa bangungot? Parang wala akong gustong piliin. Kasi nga takot akong mamatay. Iniisip ko na sana kung mamamatay ako ay bigla na lang akong maglaho na parang  bula. Yung wala ng pahirap pa sa sarili ko at sa mga mahal ko sa buhay. Pero sana ay huwag naman agad-agad. Sana ay mahabang pagkakataon pa ang ibigay sa akin ni Lord para mapunuan ko pa ang mga pagkukulang ko at magawa ko pa ang misyon ko sa mundo.

Gaano nga ba katotoo na ang uri ng iyong kamatayan ay minsang dadaan na sa iyong panaginip? Syempre hindi naman lahat ng panaginip mo ay naikukuwento mo sa mga mahal mo sa buhay o sa tao na pinagkakatiwalaan mo.May mga panaginip na wala kang pakialam. May mga panaginip na sinasarili mo na lang. May mga panaginip na hindi mo na matandaan. At may mga panaginip na natatakot kang sabihin sa iba kaya pilit mo na lang kinakalimutan. Halimbawa, ikaw ay nanaginip na ikaw ay nalulunod. Napunta ka sa ilalim ng dagat. Sa panaginip mo ay nahihirapan kang huminga dahil palalim ka na nang palalim sa tubig, pero bigla na lang ikaw ay nakaahon na pala at maiiba na ang eksena sa iyong panaginip. Ito ay indikasyon na ikaw ay mamamatay sa pagkalunod. Kung sa panaginip mo naman ay may nagbabarilan at ikaw ay tinamaan ng bala, pero para kang superhero na tinanggal lang ang bala sa iyong katawan, isa itong pahiwatig na maaari kang mamatay mula sa tama ng baril. Sa panaginip mo, maganap man ang mga ganitong senaryo ay tila hindi ka apektado. Nananatili kang buhay sa panaginip mo. Pwedeng makalimutan mo na ito sa iyong paggising. Subalit ito ay isang indikasyon na napanaginipan mo na ang iyong kamatayan.