Kahulugan ng Pag-iyak Mo Sa Iyong Panaginip

7572

Naranasan mo na bang managinip na ikaw ay umiiyak at sa paggising mo ay masasalat mong may luha ka pa sa iyong mga mata? Madalas ko itong maranasan. At nagtataka ako kung bakit gayong sa katotohanan ng aking buhay ay masaya naman ako at walang masyadong problema na inaalala. Ang ibig kong sabihin ay wala naman akong mabigat na problema na tulad sa dinadala ng iba. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako palaging umiiyak sa aking panaginip.

Marami na akong nalaman na kahulugan ng mga panaginip, mga iba’t-ibang  bagay at mga indikasyon nito sa totoo nating buhay. Maging ang mga kaugnayan nito sa ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Kaya naman inalam ko rin kung ano nga ba ang nais ipahiwatig sa akin ng aking pag-iyak sa panaginip. Kung minsan kasi, sa panaginip ko ay tumatangis ako sa isang namatay na hindi ko naman kilala, o kaya ako ay umiiyak mula sa isang pakikipag-away. May napanaginipan din ako na umiiyak ako nang walang dahilan. Basta sige lang ang pagpatak ng luha ko.

Ayon sa aking natuklasan na kahulugan nito, ang ibig sabihin ay mayroon akong inaalala sa aking puso na hindi ko lamang gaanong napapansin. May takot sa puso ko na hindi ko mailabas. At merong bahagi sa aking nakaraan ang aking pinagsisisihan. May kaugnayan din daw ito sa aking mga kamag-anak na sa tuwing sila ay magkakaproblema, may pagnanais akong tumulong pero hindi ko magawa dahil wala akong kakayahang tumulong. Habang sa isa namang pag-interpret dito ay may mahal daw ako sa buhay na malapit nang lumisan.Nangyayari rin daw ang pag-iyak natin sa panaginip kung may kamag-anak , kaibigan o kapamilya tayong yumao na hindi natin nasabi ang gusto nating sabihin sa kanya kaya sa sobrang pag-iisip natin ay nadadala natin ito hanggang sa ating panaginip kaya tayo ay tumatangis.

Maiiwasan ba ito? Hindi. Sapagkat ang mga panaginip ay sadyang kakambal o kabaligtaran ng ating katotohanan. Kung ang kapalaran natin ay nakaguhit na, gayundin ang ating mga panaginip na may malaking kaugnayan dito. Huwag lang natin kalimutan ang magdasal bago matulog upang hindi tayo bangungutin o makaranas ng sleep paralysis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here