KAHULUGAN NG MGA KULAY NG PUSA

Itinuturing ang mga pusa sa spiritual world bilang pinakamakapangyarihan at magical na hayop.

Tulad ng mga herbs, bulaklak, at crystals, ang mga pusa ay nagtataglay ng iba’t ibang kapangyarihan at magical benefits depende sa kanilang kulay.

Para sa karagdagang babasahin patungkol sa mga herbs  at bulalak at kapangyarihang taglay ng mga ito, i-click lamang ang mga sumusunod na link upang mabasa ang akng mga articles patungkol dito:

Ang Kapangyarihang Taglay Ng Mga Herbs At Gamit Nito Sa Salamangka/Ritwal: https://philippineone.com/ang-kapangyarihang-taglay-ng…/

Ang Healing Power na Taglay ng mga Bulaklak: https://philippineone.com/ang-healing-power-na-taglay-ng…/

Kung hihilingin ang tulong ng pusa sa pagganap ng isang magic ritual o spell, mahalagang alamin mo ang wastong pusa na iyong lalapitan. Ang kanilang magical properties ay nakaayon sa kanilang kulay. Anuman ang kulay ng alaga mong pusa ay may hatid na magical benefits sa iyo, kahit hindi ka aware dito.

Ano ang kulay ng alaga mong pusa? Narito ang kahulugan ng mga kulay ng pusa:

1. Black—para sa witchcraft, occult powers, protection, at deep magic. Sa kabila ng ilang hindi magandang pamahiing nakaukol sa itim na pusa, sa katunayan, ang itim na pusa ay humihigop ng negative energy sa loob ng tahanan upang itapon sa ibang lugar.

2. Red—Sila ay puno ng male power; sagisag ng kapangyarihan ng Araw at Yang energy. Ang pusang may pulang kulay ay ginagamit sa mga rituwal o magic na may kinalaman sa kasaganaan at pera. Magtabi lamang ng pusang pula kapag may ginagawa kang magic ritual for money and prosperity.

3. Gray, smoky gray—Sila ay naghahatid ng pag-ibig, kaligayahan, magandang kapalaran, at bumabalanse sa emosyonal at sensuwal na aspeto ng kanilang mga master.

4. White—sila ay nagtataglay ng healing power. Binibigyan nila ang kanilang mga master ng sense of beauty and admiration; nagtatanggal ng stress, at nagbibigay ng healing and recharging energy. Sa ibang mga bansa, itinuturing na masuwerte ang mag-alaga ng puting. Mas maputi ay mas masuwerte.

5. Colorprint (Siamese)—ito ay royal color. Hatid nila ang kasikatan, tagumpay at longevity para sa kanilang mga master.

6. Calico (three-colored)—Supreme goddess. Ang classic three-color combination white color varieties o maiden, red (parent: the mother and father), deep black -color magic.   Ang calico cats ay nakaugnay sa tatlong goddess. Sila ay naghahatid ng suwerte sa tahanan. Binabantayan nila ang bahay laban sa anumang kapinsalaan. May hatid rin silang kaligayahan at kasaganaan sa kanilang mga master.

7. Two-tone (black-and-white, orange-white, gray and white)—Ayon sa isang alamat,ang two-colored casts best Mouser ay lubhang palakaibigan. Tumutulong ang  mga two-tone cats na dumaloy ang energy of wisom, understanding at common sense sa kanilang mga master.

8. Tortoiseshell—tanging mga babaeng pusa lamang ang may color pattern na tortoiseshell. Samakatuwid, ang mga pusang ito ay nakaugnay sa female power. Sila ay tagapagbigay ng mga pangitain at nakapagpapagaling rin ng mga sakit.

9. Golden, golden brown (tulad ng Abyssinian)—sila ay mga mapaglaro, matatalino at marangal na pusa na nagbibigay kaligayahan at wisdom o karunungan sa kanilang mga master.

10. Tabby (striped)—ang nakangiting Cheshire cat ay may hatid na suwerte at masayang attitude sa anumang sitwasyong kinapapalooban ng kanilang master. Ginagawa nilang magaan ang anumang awkward moment.

May larawan ba kayo ng inyong alagang pusa, i-post lamang ito  sa comment box sa ibaba. Tingnan natin kung anong magical benefits ang hatid nila sa inyo!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here