Kahulugan ng falling star at angel

Tunghayan naman natin ngayon ang panaginip ni Jonaika tungkol sa kotse, maliwanag na kalangitan, falling star at angel.

Dear Maestro,

Ako po ay nanaginip. Nakasakay ng kotse kasama ng mga kaibigan ko. Maliwanag ang kalangitan, gawa ng maraming bituin. Bigla na lang akong nakakita ng falling stars. Dali-dali akong nagwish at ang wish ko ay manalo ako sa lotto. Tapos after kong mag-wish, ang falling stars biglang naging angel. Lumipad sila pataas. Tawa raw ako ng tawa sa panaginip ko kasi sa aming magkakabarkada ako lang ang nakakita at nakapag-wish. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip kong ito?

KASAGUTAN :

Ang “nakasakay kayo kotse kasama mo ang iyong mga kaibigan” sa panaginip ay nagpapahiwatig, ito “ang kasalukuyang sitwasyon ng iyong buhay o ng iyong karanasan.”

 Kung saan, “ikaw ay isang masayang kabataan, nasa kasibulan ng edad, na wala pang gaanong problema at wala pa ring gaanong direksyon o pangarap sa buhay.”

Kumbaga, hindi  mo pa alam ang “definite chief aim mo sa mundo” o kung ano ba ang gusto mong marami sa buhay mo. Kaya mapapansin mo sa’yong panaginip, “nakasakay lang kayo sa kotse pero wala namang binanggit sa panaginip mo kung saan kayo pupunta!”  Sapagkat kayong magkakaibigan  ay “larawan din ng kawalang malay o wala pa kayong kamuwang-muwang sa mundo” Kumbaga,loose pa ang iyong pagkatao, pero “masaya”.

Ganyan din halos ang kasalukuyang sitwasyon ng iyong buhay sa ngayon, “sumasakay-sakay ka lang sa mga pangyayari, pero wala ka namang depenido o solidong pangarap sa buhay.”

Ang “maliwanag ang kalangitan gawa ng maraming mga bituin” sa panaginip ay tanda na “kahit na wala kang solidong pangarap o gustong maabot sa buhay” ay hindi naman ito makaaapekto “sa mga suwerte at magagandang kapalarang ipagkakaloob sa iyo ng langit.”

Dahil “ang maliwanag na kalangitan na maraming mga bituin” sa panaginip ay nagpapahiwatig ding “sa kasalukuyan sa ayaw at sa gusto”sadyang napakapalad mo, dahil kahit saan ka magpunta, kahit ano pa ang gawin mo at kahit na anong sitwasyon ang mapasukan mo,“binabantayan ka ng nasa itaas” at “ginagarantiyahan ka ng langit” na laging magiging masuwerte at magkakaroon ng maaliwalas na buhay.

“Ang bigla ka na lang nakakita ng falling stars at nagwish ka” ay ito ang pinaka-climax o sukdulan ng panaginip na kumbaga sa pelikula, kung saan, “ito ay patunay lamang na kahit ano pa ang hilingin at gustuhin mo sa buhay, tiyak na ito ay matutupad at makakamit mo”, maliban sa pagtama sa lotto.

Dahil sa panaginip na “anumang wish na may kaugnayan sa sugal o pakikipag-sapalaran”  ay kadalasang hindi natutupad o sabihin na lang nating kabaligtaran, ngunit dahil ang “falling stars ay naging angel” ito ang ikinaganda sa iyong panaginip, dahil nga ang  “falling stars na naging angel” ay nagsasabing kahit na hindi matupad ang wish mo, higit pa sa pagtama sa lotto ang ipagkakaloob sa iyo ng langit balang araw.

Samantala, “ang tawa ka tawa sa panaginip” ay ibig sabihin “sa ngayon hindi ka seryoso sa buhay mo”, pero kung sisimulan mong magseryoso, sa career o kung anuman ang pangarap mong nais abutin, tiyak ang magaganap “mga falling stars na naging angel”.  Magtatagumpay ka at maaabot mo ang lahat ng mga pangarap at gusto mo sa buhay.

Kaya, kung pagtutugma-tugmain ang mga interpretasyong binanggit na sa itaas, Jonaikalumilinaw na ang kahulugan ng iyong panaginip:“nakasakay ka sa kotse kasama ang mga kaibigan mo” na ibig sabihin “masaya ang buhay mo sa ngayon, kahit na wala pang gaanong direksyon.”

“Maliwanag ang langit dahil maraming mga bituin” kagaya ng nasabi na, hindi lang masaya ang buhay mo sa ngayon, bagkus punong-puno rin ang iyong buhay at karanasan ng ibat-ibang suwerte na hindi mo naman gaanong napapansin o napapahalagahan sa kasalukuyan.

“Nakakita ka ng falling stars at nagwish ka” na ibig sabihin, nabubuhay ka sa pantasya. Halos wala kang responsibilidad sa ngayon at umaasa kang “ang buhay ang isang mala-fairy tales” na karanasan. Ito rin ang kahulugan ng “tawa ka ng tawa”, kung saan, sa Tradisyunal na Kahulugan ang kasunod ng “pagtawa sa panaginip ay lungkot at pagluha sa katotohanan”. Pero wag ka namang malungkot, dahil hindi naman agad-agad na mangyayari ito sa iyo sa ngayon, dahil nga “mas nanaig pa rin sa panaginip mo ay ang aliwalas na langit at ang mga bituin”, ganon din “ang mga falling stars na naging angel” na ibig sabihin, “kung sisimula mo na ngayon na magseseryoso sa buhay, mangangarap at isasakilos mo ang iyong mga pangarap, tulad ng nasabi na, “ang iyong panaginip ay gumagarantiya at nagsasabing anumang ang pangarapin mo sa buhay na ito, tiyak na magtatagumpay ka at habang buhay na magiging maligaya.”

Pero, may isa pang naiiwang tanong o pangyayari sa iyong panaginip na dapat ding sagutin ang kahulugan, ang tagpo na: “matapos maging anghel ang mga falling stars, lumipad sila paitaas.” Ito ay tanda na kapag hindi ka nagseryoso sa buhay mo o sabihin na lang nating “hindi ka nangarap” at “pinabayaan mo ang magagandang mga oportunidad na dumarating” ang lahat ng suwerte at magagandang kapalarang dapat sana ay ipagkakaloob sa iyo ng langit ay isa-isang mawawala, tulad ng “lumipad paitaas na mga anghel sa iyong panaginip!”