Kaarawan Horoscope, Oktubre 27, 2020

169

Oktubre 27 Scorpios ay kumplikadong mga indibidwal na gustong maglakad sa ligaw na bahagi. Ang kanilang tahimik na pagkatao ay tila nagtatago ng isang bagay na mapanganib na bulkan. Mapapansin nila ang iba dahil magnetic sila. Bagama’t maaaring gamitin ng ilan ang kapangyarihang ito para manipulahin, bihira nilang subukan iyon.

Mga Kaibigan at Lovers

Iilang tao lang ang mas tapat na kaibigan kaysa mga isinilang noong Oktubre 27. Ang kanilang totoong pagmamahal ay labis. Gustung-gusto nila ang halos lahat ng taong mahal nila. Ito ay may mga drawbacks, kabilang ang mga akma ng panibugho. Kadalasan ay kasangkot sila sa mga tuksong pag-ibig.

Mga Anak at Pamilya

Oktubre 27 mga taong ito pakiramdam nakatali sa kanilang paglaki. Bagama’t maaaring nakaranas sila ng estrangement mula sa pamilya, hindi nila maiiwasang maglagay ng malalaking bakod. Nagiging mapagmahal at mabuti silang magulang, bagama’t dahil sa abalang propesyonal na buhay, demedepende sila kanilang pag-asa sa asawa para sa pagpapalaki ng anak.

Kalusugan

Mahirap para sa Oktubre 27 mga tao upang parusahan ang kanilang nakaugalian  mula sa mga bagay-bagay sa kalusugan. Alinman sa matatapat nilang sinusuot ang programa ng kalusugan o hindi nila pinansin ang ehersisyo. Pagkain at inumin ay maaaring maging problema para sa kanila. Ang pagbagsak ng marami ay ang kanilang nakagawiang maglingkod. Kailangan nilang kumain ng limang maliliit na pagkain sa halip na tatlong malalaking pagkain.

Karera at Pananalapi

Dahil nauunawaan ng mga tao noong Oktubre 27 ang balanse ng kapangyarihang umiiral sa bawat relasyon, maaari silang manghusga sa iba. Lumilikha sila ng mahusay na mga superbisor, guro, at coach. Oktubre 27 kalalakihan at kababaihan ay may parehong pag-uugali tungkol sa pananalapi.

Mga Pangarap at Mithiin

Oktubre 27 mga tao ay lubhang kumplikado; naglalakad sila nang mahigpit sa pagitan ng katuwaan at mataas na panganib. Napakaraming kontradiksyon sa kanilang pag-uugali na mahirap malaman kung paano sila tutugon mula sa isang sandali hanggang sa susunod na sandali. Ang mga ipinanganak sa petsang ito ay may enerhiya upang maisakatuparan ang kamangha-manghang mga bagay sa kanilang buhay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here