Kaarawan Horoscope, Oktubre 19, 2020

233

Ang tindi ng pagkatao na nagpapakita ng libras na isinilang noong Oktubre 19 ay nagpapakita sa kanila na katulad ng iba pang Libra. Ang malawak na kaisipang ito ay nakasusumpong ng katuparan kapwa sa makamundo at sa espirituwal na panig ng kanilang pagkatao. Sila ay may malakas  na flexible n opinyon. Sila ay mausisa tungkol sa buhay, magkaroon ng matinding pagmamahal sa pagkatuto, at nakahihigit sa kanilang mga limitasyon.

Mga Kaibigan at Lovers

Bagama’t hindi sila nahihirapang makipagkaibigan, madalas matuklasan ng mga indibiduwal ang kanilang sarili sa mga kontrobersyal na sitwasyon. Ang pagiging sensitibo sa pananaw ng iba ay makatutulong sa mga taong mali ang pagkaunawa. Ang pagkakaroon ng isang karaniwang librang idealismo hinggil sa pag-iibigan, mayroon din silang praktikal na bahagi na nagiging layunin kapag pumipili ng isang kapareha.

Mga Anak at Pamilya

Ang mga katutubo ng Oktubre 19 ay kadalasang sentro ng atensyon sa kanilang pamilya. Ang kanilang maliwanag na pagkatao ay naging sanhi upang sila ay maging kaibi-ibig . Seryoso nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang magulang at hindi nila hinahayaang makarating sa paraan ng mabuting paghusga. Maaaring pabor sila sa mahigpit na disiplina, subalit talagang alam nila kung kailan at saan lamang ang hangganan.

Kalusugan

Oktubre 19 kalalakihan at kababaihan ay maaari na maging kaswal tungkol sa kanilang mga gawi. Sa gitna ng edad, kailangan nilang pangalagaan ang kanilang sarili. Ang mga indibiduwal na ipinanganak sa petsang ito ay nasisiyahan sa pagtugis ng aktibong pamumuhay. Iginagalang din nila ang bahaging ginagampanan ng espirituwal na pagpapanibago sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Karera at Pananalapi

Oktubre 19 kailangang madama ng mga tao na nag-aambag sila sa mundo sa pamamagitan ng kanilang gawain. Maaaring akayin sila nito sa pangangalaga sa mga propesyon: therapist, kasal at mga tagapayo sa pamilya, Pagdatin sa pera na bagay ay sa maganda sa kanilang kamay sa Oktubre 19 mga tao, na pinagsasama-sama sensitibong mga kasanayan sa negosyo na may katapangan upang kumuha ng mga nararapat.

Mga Pangarap at Mithiin

Ang mga taong ipinanganak sa petsang ito ay nag-sisikap na maabot ang kanilang buong potensyal. Patuloy silang gumagawa at nagpupulong na maglalapit sa kanila sa katotohanang ito. Bagama’t lubhang nakatuon ang pansin, maaari nilang makayanan ang mga problema at kabiguan. Natanto nila na ang pinakadakilang mga aral sa buhay ay bunga ng mga negatibong sitwasyong ito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here