Kaarawan Horoscope, Nobyembre 25, 2020

327

Ang Isang Sagittarius na isinilang noong Nobyembre 25 ay may kaluluwa ng isang pangitain. Ang mga pangarap na higit pa sa mga tagatupad, sila ay sensitibo sa mga sakit at kaligayahan ng iba at pinamamahalaan ng higit pa sa damdamin kaysa dahilan. Tila sila ay mga loners ngunit sa paghahanap upang makipag-ugnayan sa iba. Mahalaga ang espirituwalidad, nakakaapekto sa lahat ng malalaking desisyon.

Mga Kaibigan at Lovers

Nobyembre 25 ang mga katutubo ay may mas maraming tagasunod kaysa mga kaibigan, dahil malakas ang kanilang espirituwal na aura at inaakay ang iba na umasa sa kanila. Kadalasan ay nakatadhana sila sa kabiguan sa pagmamahal. Maaari nilang proyekto ang kanilang romantikong notion sa relasyon lamang upang matuklasan na hindi mauunawaan ng kanilang katuwang ang kanilang mga espirituwal na pangangailangan.

Mga Anak at Pamilya

Madalas matagpuan ng kalalakihan at kababaihang ito ang kanilang sarili sa buhay ng mga kapatid at magulang. May damdamin din na espirituwal na nakabigkis sa kanilang mga anak, kaya nahihirapan silang putulin ang mga pisi na iyon.

Kalusugan

Nobyembre 25 naniniwala na upang maging malusog ang pangangatawan dapat nilang iayon ang kanilang mga espiritung enerhiya. Ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng anumang bilang ng mga kaugalian, lalo na sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Madalas nilang hangaring linisin ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pag-aayuno.

Karera at Pananalapi

Ang mga taong isinilang sa petsang ito ay may hangaring ibahagi ang kanilang mga ideya. Madalas silang mag-gravitate sa mga propesyong nagtutulot sa kanila na kumilos bilang guro o tagapayo. Sila ay may isang bihirang regalo para sa paggawa at paghawak ng pera – marahil dahil ang dolyar ay maliit na interes sa kanila. Ang mga taong ipinanganak sa petsang ito ay hindi kapani-paniwalang subrang mapagbigay.

Mga Pangarap at Mithiin

Nobyembre 25 nadarama ng mga tao na kailanga ang espirituwal sa bawat aspeto ng buhay. Pinamamahalaan nila ang mabubuting bagay dahil dito (bagama’t hindi ito layunin nila). Naghahangad sila ng pagsasakapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang mga relasyon at mas napaniwala sila sa kanilang mga kakayahan kung may isang taong nagmamalasakit    doon upang sila ay pasayahin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here