Kaarawan Horoscope, Nobyembre 1, 2020

110

Nobyembre Scorpios ay mas matindi kaysa sa kanilang mga  pinsan sa Oktubre, ngunit ang mga ipinanganak noong Nobyembre 1 ay nasa isang lugar na pagitan. Sila ay may masiglang diwa at mas maraming taong mas oriented kaysa  sa kanilang mga signos. Patuloy silang nagsisikap na magtagumpay. Kahit nakakatugon sila sa mga balakid, may malalaki silang plano kung paano ibaling ang mga bagay-bagay sa paligid.

Mga Kaibigan at Lovers

Nobyembre 1, ang kalalakihan at kababaihan ay naghahanap ng mga kaibigan para sa inspirasyon. Hindi sila kailanman nagdadala sa kibigan bilang karaniwan lamang. Pag-ibig ay isang kumbinasyon ng mga simple at kumplikadong sa kanila. Madalas silang humingi ng higit na pagmamahal at atensyon kaysa maibibigay ng sinuman, subalit ibinibigay nila ito, at higit pa rito.

Mga Anak at Pamilya

Ang mga taong isinilang sa petsang ito ay humahanga sa mga pinahahalagahan at paniniwalang itinuro sa kanila. Sila ay mabubuting magulang, bagama’t mahigpit at medyo malapit sa isa’t isa. Hindi nila inaasahang magiging perpekto ang kanilang mga anak, ngunit hinihingi nila na maging responsable sila nang maaga. Hindi sila nahihiyang magpakita ng pagmamahal.

Kalusugan

Ang mga taong ipinanganak sa petsang ito ay hindi interesado sa pagtugis ng mga kumplikadong machinations upang manatiling malusog. Naniniwala sila sa paggawa ng mga bagay-bagay sa natural na paraan: sensitibong pagkain, katamtaman na ehersisyo, at maraming oras para sa pagmumuni-nilay at pagninilay. Nobyembre 1 tiyak na naniniwala ang mga katutubo sa pagkuha ng buhay pagdating nito.

Karera at Pananalapi

Ang mga taong ipinanganak sa petsang ito ay naghahanap ng propesyon na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan at damdamin na sila ay isang taong mahalaga. Hindi sila naghahanap ng validation mula sa mga kasamahan, mas gusto nilang ipamuhay ang sarili nilang mga pamantayan. Nobyembre 1 katutubo ang uri na gumagawa ng kanilang sariling mga buwis at gumawa ng kanilang sariling mga desisyon sa pamumuhunan.

Mga Pangarap at Mithiin

Ang pagiging matagumpay kapwa sa makamundo at espirituwal na kahulugan ng salita ay mahalaga sa mga tao noong Nobyembre 1. Halos walang limitasyong ambisyon ang mga ito. Mabuti na lang, may sarili silang tagal ng panahon para magtagumpay. Patuloy silang naglalakad, hindi umaasang madaling dumating, bagama’t hindi sila kailanman nag-aalinlangan na mangyayari ito kalaunan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here