K-Pop, kanser sa lipunan?

Sa kalagitnaan ng pag-scroll ko sa aking news feed sa Facebook, may posts akong nakita ukol sa pag-bash sa Korean Pop, o K-Pop kung tawagin, at pati na rin sa K-Pop fans. Tila ba ipinararating ng mga nag-post na ang mga ito ay kanser sa lipunan. 

Sa loob ng halos limang taon ng pagtangkilik ko sa K-Pop, nakasanayan ko na ang ganitong ngawa mula sa iba. Sa una’y nakapang-iinis dahil ako’y naaapektuhan, ngunit ngayon ako’y nadidismaya pagkat sila’y naging narrow-minded. 

Bakit nga ba tinutuligsa ang K-Pop at ang mga fans nito? Kadalasan kong nakikitang mga rason ay pagkat ang mga ito’y kalokohan, sinyales ng kabobohan, at kahangalan; wala raw saysay at patutunguhan, at hindi rin ikauunlad ng bansa. Wala rin naman raw naiintindihan sa mga liriko nila. Bukod pa rito, ito raw ay isang patunay na hindi pagtangkilik sa sariling atin. 

Sila’y nagkakamali. 

Sa pamamagitan ng impluwensiya ng K-Pop artists, sila’y nakatutulong sa mga tao, lalo na sa kabataang umiidolo sa kanila. Mayroong K-Pop groups na layuning imulat ang mga tao sa nagaganap sa lipunan at sa katotohanan ng buhay, at tumulong sa pagpigil sa depresyon. Ang mga ito’y ginagawa nila sa pamamagitan ng kanilang talento sa pagsulat ng mga awitin, mga istorya at theories sa bawat music video, mga payo kung sila’y nasa reality shows, at ugnayan sa mga organisasyong tumutulong sa mga kabataan. 

Base naman sa personal kong karanasan, pati na rin sa kapwa kong K-Pop fans, ang pagtangkilik sa K-Pop ay nakapagpapabago ng perspektibo sa buhay at nakapagpapaunlad ng pagkatao. Dahil sa K-Pop, naging mas malapit ako sa mga kaibigan kong tinatangkilik rin ito at sa pamilya ko, lalo na sa mga kapatid ko; nakatulong ito sa pagpapagaan ng aking kalooban dahil na rin sa mga lalim ng mensahe ng bawat liriko; at mula sa pinagdaanan ng K-Pop artists, mas naunawaan ko na ang lahat ng nais marating at makamtan ay dapat pinaghihirapan, at hindi dapat sumuko para sa pangarap – huwag hayaan ang sarili’y madiktahan, huwag matakot na maiba sa karamihan. 

Bilang karagdagan, ang pagtangkilik sa K-Pop ay maaari rin makapagpalawak ng kaalaman sa wika, kultura, at paraan ng pamumuhay ng mga Korean. Mabuti ito upang mapaigting pa ang matagal nang maayos na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Timog Korea. Pakatandaan sanang hindi kahangalan ang pagtangkilik sa kanila; ito ay maaaring magpakitang diverse at hospitable ang Pilipinong K-Pop fans. 

Sa kasamaang palad, hindi rin naman lahat ng Pilipinong K-Pop fans ay ginagamit ang ugali at pag-iisip sa tamang paraan. Maaaring sila ay baguhan pa lamang o kaya nama’y immature. Maaaring sila ang iilan na tinutukoy na kanser sa lipunan. 

Ngunit para sa akin, hindi na dapat pinalalaki ang ganitong isyu. Imbes na bigyang pansin ang panatisismong ito, bakit hindi na lang pagbuhusan ng panahon ang nagaganap sa ating lipunan? Baka nakakalimutan na ang mga isyu sa bansang hindi matapos-tapos, mga kriminal na hindi pa nahuhuli ng mga alagad ng batas, at mga politikong nagpapalaganap ng korupsiyon kung kaya’t hanggang ngayo’y nagdurusa ang mga kababayan natin sa kahirapan. 

Huwag natin kaligtaan kung sino ang mga tunay na kanser sa lipunan; baka kung ano at sino pang mga kataas-taasang ating pinaniniwalaan ay sila palang sakit na unti-unting kumikitil sa atin.

More Bios

More Tanong mo Sagot ko

More Dear Maria

More K-Pop

More Movie Reviews

More Beauty and Health

More Beauty Pageants

More Commentary

More Politics

More OFW

More @nagmamatyag

More Tula