Iyong Egyptian Zodiac Signs and Horoscope

299

Lahat tayo ay pamilyar na sa Western Astrology at zodiac sign na Aries, Taurus, etc. Ngunit, ilan nga lang ba ang nakakaalam ng tinatawag na Egyptian Zodiac Signs?

Ang Egyptian Zodiac Signs ay higit na matanda kumpara sa Western at Eastern Astrology. Noong unang panahon pa man, kaugalian na ng mga Egyptians na tumingin sa kalawakan at sumangguni sa mga bituin at planeta para sa kanilang mga suliranin.

Tulad ng Western at Eastern Astrology, naniniwala ang mga sinaunang Ehipto na may kinalaman ang mga bituwin at planeta sa ugali at personalidad ng isang tao. Pinaniniwalaan din nila na ang tadhana at kapalaran ng isang tao ay matagal nang nakalimbag sa mga buntala sa kalawakan.

Tunay na napakalaki ng impluwensiya ng Egyptian Astrology sa modernong astrology na nakamulatan natin.  Ang pinagkaiba lang, naka-emphasize sa Egyptian Astrology ang mga pinaniniwalaan nilang mga God at Goddess. Ayon sa Egyptian Astrology, ang bawat isang Diyos ay may pinamumunuang mga taon. Ang taon kung kailan ipinanganak ang isang tao ay siyang pinaghaharian ng nasabing Diyos. Kahalintulad ito ng animal signs sa Chinese Astrology.

Ngayon ay alamin mo ang iyong Egyptian Zodiac Sign at ang sinasabi nito tungkol sa iyong pagkatao sa pangkalahatang aspeto:

Amun-Ra (8th – 21st January and 1st – 11th February)

Qualities: Successful, helpful and powerful.

Negative traits: Private and secretive.

Ideal job: Financial based roles.

Planets: Saturn and the Sun.

Nilikha ni Amun-Ra ang buong universe at sangkatauhan. Itinuturing siyang Hari ng mga Diyos. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng sign ni Amun-Ra ay matatapang, matatag sa pagharap sa mga hamon ng buhay, at masigasig sa paghahanapbuhay. Sila ay mga itinutring na dakilang lider dahil sila ay mga good listeners at nagtataglay ng likas na karisma. Gayumpaman, mabilis mawala ang temper ng mga taong nasa ilalim ni Amun-Ra kapag nahaharap sa mga frustrating situations.

Anubis (9th – 27th May and 29th June – 13th July)

Qualities: Truthful and sympathetic.

Negative traits: Controlling, aggressive and overly competitive.

Ideal job: Counselor.

Planet: Mercury.

Si Anubis ay kilala bilang tagabantay ng underworld. Siya ang itinuturing na DIyos ng Kabilang Buhay. Ilan sa mga katungkulan ni Anubis ay ang hanapin ang mga nawawala o naliligaw na kaluluwa upang suriin ang kanilang mga kalooban. Kung dalisay ang puso ng isang kaluluwa, siya ay papayagang makapasok sa afterlife.  Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ni Anubis ay passionate, creative, at introvert o mahilig mag-isa. Bagama’t mas gusto nilang magtrabaho mag-isa, may tendency na sila ay maging authoritive sa mga tao sa kanilang paligid.

Bastet (14th- 28th July, 23rd – 27th September and 3rd – 17th October)

Qualities: Charming, zest for life and thoughtful.

Negative traits: Possessive and clingy.

Ideal job: Writer.

Planets: Sun and Moon.

Si Bastet ay ang Goddess of Womankind. Pinaghaharian niya ang mga kababaihan. Isang pusa ang kaniyang simbolo na larawan ng feminist. Ayon sa paglalarawan, si Bastet ay may katawan ng tao at ulo ng pusa. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ni Bastet ay may panatag na kalooban at balanseng buhay. Likas sa kanila ang pagiging shy type at mas pinipiling mamalagi sa tahimik na lugar. Iniiwasan nilal hangga’t maaari ang mga crowded places at labis na pinahahalagahan ang “me time”.

Geb (12th – 29th February and 20th – 31st August)

Qualities: Modest, affectionate and fair.

Negative traits: Vain and anxious.

Ideal jobs: Lawyer or judge.

Planet: Earth.

Si Geb ang Diyos ng Sansinukob at nakatalagang suriin ang naging buhay ng isang tao sa kaniyang pag-iral upang matiyak kung saang after life siya nararapat mapunta. Pinaniniwalaang ang halakhak ni Geb ay kayang makalikha ng malalakas na lindol. Ang mga tao sa ilalim ni Geb ay tapat, maasahan, at mapagkalinga sa mga nangangailangan. May pagkasensitibo rin sila at pagkamahiyain sa harap ng mga taong hindi niya lubos na kilala.

Horus (20th April – 8th May and 12th – 19th August)

Qualities: Determination, strong-willed and charming.

Negative traits: Stubbornness and inflexibility.

Ideal jobs: Politically based roles or PR.

Planets: The Moon and Sun.

Si Horus ang Diyos ng Kalawakan. Sagisag niya ang kaayusan at harmony. Ipinanganak siya pagkatapos mamatay ang kanyang Ama. Si Horus ay naging tagapangalaga ng Pharoah.  Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ni Horus ay matatapang. Hindi sila takot sumubok ng mga bagong bagay. May positibo rin silang pananaw sa buhay. Ang mga taong ito ay family oriented at handang ibigay ang lahat para sa kanilang pamilya.  Ngunit, may pagkakataon din na nagiging demanding at stubborn ang mga tao ni Horus.

Isis (11th – 31st March, 18th – 29th October and 19th – 31st December)

Qualities: Generous, ambitious and passionate.

Negative traits: Demanding and hyperactive.

Ideal jobs: Fashion or art based jobs.

Planets: Moon, Earth and Uranus.

Si Isis ay ang Diyosa ng mga Pharaoh. Simbolo niya ang motherhood. Siya ang tagabantay ng mga bata, mga hikahos sa buhay at mga maysakit. Binabantayan ni Isis ang mga inang nagluluwal ng sanggol. Silang mga ipinanganak sa ilalim ni Isis ay mga straightforward. Ayaw nila ng paliguy-ligoy. Very energetic din sila, playful, at nagtataglay ng great sense of humor.

Hapi (1st – 7th January, 19th – 28th June, 1st – 7th September and 18th – 26th November)

 Qualities: Insightful and wise.

Negative traits: Impulsive and domineering.

Ideal job: Teacher.

Si Hapi ay Ancient God of the Nile at siyang responsible sa pagkakaroon ng matabang lupa. Ang pangalan ni Hapi ay nagmula sa dating pangalan ng Ilog Nile. Inilalarawan si Nile bilang isang lalaki na may malaking dibdib at nakausling tiyan. Ang mga taong nasa ilalim ni Hapi ay gentle at caring.

Mut (22nd – 31st January and 8th – 22nd September)

Qualities: Determined, attentive and hardworking.

Negative traits: Low moods and distant.

Ideal job: Accountant.

Planet: The Sun.

Ang pangalan ni Mut ay nangangahulugang Ina ng Daigdig. Si Mut ang Diyosa ng Sangkatauhan na nangangalaga sa lahat.  Kung si Mut  ang iyong Egyptian Zodiac Sign, sinasabing ikaw ay very focused sa iyong mga hangarin sa buhay. Isa kang goal oriented person na gagawin ang lahat para matupad ang mga pangarap. Ikaw ay may pagka-sensitive at reserved. Isa ka ring generous, patient, and charming person.

Osiris (1st – 10th March and 27th November – 18th December)

Qualities: Enthusiastic, dynamic and daring.

Negative traits: Bossy and overbearing.

Ideal job: Teacher.

Planet: Pluto and the Sun.

Si Osiris ay ang Diyos ng Kamatayan at Walang Hanggang Buhay. Simbolo niya ang reincarnation.  Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ni Osiris ay kadalasang kinikilala dahil sa taglay nilang katalinuhan at kamalayan sa pamumuhuan o entrepreneurial skills. Sila ay mga natural born leaders at gustong mangasiwa sa anumang event o kaganapan.

Sekhmet (29th July – 11th August and 30th October – 7th November)

Qualities: Optimistic, welcoming and cheerful.

Negative traits: Impatient and easily offended.

Ideal job: Entertainer.

Planet: The Sun.

Si Sekhmet ang Diyosa ng Digmaan. Isa siyang tagahatol na nagbibigay kaparusahan sa mga nagkasala. Inilalarawan si Sekmet bilang isang babae na may ulo ng  leon, tulad ni Bastet. Ang mga taong nasa ilalim ni Sekmet ay likas na talkative. Sila ay tapat sa mga binibitawang salita at marunong tumimbang sa isang sitwasyon. Patas sila sa lahat ng pagkakataon at hindi kaagad nagbibigay ng komento hangga’t hindi nasusuri ang magkabilang panig.

Seth (28th May – 18th June and 28th September – 2nd October)

Qualities: Perfectionist, persistent and determined.

Negative traits: Explosive tempers and dominant personalities.

Ideal job: Recruitment or Teacher.

Planet: Mars.

Ayon sa isang Egyptian legend, si Seth ay ang Diyos ng Kaguluhan na may kakahayang impluwensiyahan ang klima at lagay ng panahon o weather. Naging bantog si Seth nang patayin niya ang sariling kapatid sa pamamagitan ng pagpira-piraso sa katawan nito bago itinapon sa iba’t ibang panig ng Ehipto.  Kung ikaw ay ipinanganak sa ilalim ni Seth, hindi nakapagtataka na ikaw ay isang free spirit person na laging uhaw sa mga bagong pakikipagsapalaran at pagsubok. Mahusay kang makipag-usap at gusto moa ng pakikipag-socialize.

Thoth (1st – 19th April and 8th – 17th November)

Qualities: Creativity, listening and leadership skills.

Negative traits: Naïve and difficult to work with.

Ideal jobs: Teacher or Lawyer.

Planets: The Moon and Mercury.

Si Thoth ay Diyos ng Karunungan. Kadalasan, ang mga taong nasa ilalim ni Thoth ay mahusay sa paglutas sa mga suliranin. Natatangi rin ang kanilang organizing skills. Si Thoth ang pinaniniwalaang nag-imbento ng pagsusulat at scribing. Ang mga taong nasa ilalim ni Toth ay kadalasang nagiging mga lider. Inirerespeto sila ng mga tao dahil sa taglay nilang husay sa pagsasalita at pagdedesisyon. Sa isang banda, mainipin ang mga tao ni Thoth.