Iwasan ang Maging Palaaway

Negatibo ang dating ng mga taong nakikipag-away kaya kung ayaw mong kainisan ka ng mga tao, mas mabuting huwag na huwag kang magpapadala sa galit. Saka, bukod sa mati-turn off din ang mga tao sa’yo  ang nagugustuhan mong lalaki o babae ay may higit pang dahilan kaya hindi ka basta-basta nakikipag-away lalo na sa taong hindi mo naman talaga kilala.

Hindi lahat ng tao ay kaya kang pagpasensiyahan, maski na ang mga taong sa tingin mo ay tahimik at hindi kayang manakit ng anumang insekto. Sa katunayan ang mga ganitong klase ng tao ang dapat mong iwasan lalo na kung hindi niya magawang tumingin ng tuwid sa’yo. Ito ay hindi dahil sa siya ay nahihiya kundi dahil sa natatakot siyang ipaalam sa’yo ang tunay niyang pagkatao.

Para hindi ka na mapahamak ay bibigyan kita ng ideya kung anong klaseng tao sila. Karaniwan ay sila ay iyong mga may nalalaman sa black magic. Ang dahilan kaya hindi siya makatingin ng tuwid sa’yo at nagsusuot sila ng malalaki at makakapal na salamin ay dahil gusto nilang harangan ang tunay nilang pagkatao.   At kung ang tulad ng mga taong may alam sa itim na kapangyarihan ang iyong makakalaban ay sinisiguro ko sa’yong mapapahamak ka ng hindi mo namamalayan.

Hindi na naman kasi nila kailangang suguin ka at pagsasampalin dahil kayang-kaya nilang saktan ka kahit nasa malayo. Ang kailangan lang nilang gawin ay magbulalas ng sumpa kung saan ay magagawa nilang magbigay ng karamdaman sa’yo. Pupuwde ka rin nilang balian ng buto kung gugustuhin nila at higit sa lahat kayang-kaya ka nilang patayin at hindi sila paghihinalaan ng sinuman.

O, kilala mo ba talaga ang iyong kinakalaban?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here