ITO ANG GINAGAWA NG MGA MATATAGUMPAY NA TAO SA GABI BAGO MATULOG UPANG MASIGURO NILANG MAPANATILI ANG KANILANG TAGUMPAY

645

May mga taong nakatadhanang na maging madali para sa kanila ang magtagumpay sa buhay. May kinalaman rito ang kanilang past life karma.

        Para maliwanagan ka kung ano ang past life at karma, at kung paano ito nakakaapekto sa ating tadhana sa kasalukuyan nating buhay, i-click ang link na ito upang mabasa ang aking article tungkol sa paksang ito: https://philippineone.com/ang-katotohanan-tungkol-sa-reincarnation-karma-soulmate-at-twin-flames-22/

Kung naniniwala ka sa konsepto ng reincarnation o muling pagkabuhay ng iyong espiritu sa bagong katawang lupa o katauhan, madali na para sa’yo na i-analisa kung anu-ano nga ba ang karmic debt na posible mong pinagbabayaran sa kasalukuyan mong buhay mula sa iyong nakaraang pag-iral sa mundo.philippineone.com

        Ngunit, may mga taong nagtagumpay dahil sa kanilang pagsisikap at pagtitiyaga. Sila ang mga taong bagama’t dumaan sa hirap ng buhay at katakot-takot na pagsubok, nanatili silang may positibong pananaw sa buhay at determinasyon kaya naman sumakanila ang suwerte. Ang suwerte ay resulta ng positibong kaisipan at mabuting gawa.

        Nagiging inspirasyon ng karamihan ang mga taong nagtagumpay sa buhay. Naghahangad ang marami na makakuha ng ilang tips kung paano nila narating ang kanilang kinalalagyan.

        Alam ba ninyo na may ginagawa ang isang matagumpay na tao sa gabi bago matulog upang masiguro nilang mapanatili  ang kanilang tagumpay?

        Ano nga ba ito?

        Simple lang. Mag-relax at mag-unwind! ©PhilippineOne.com

        Kapag ang isip ng isang tao ay pagod na sa maghapong gawain, ito ay hindi na tumatanggap ng anumang uri ng impormasyon. Hindi na ito gagana ng maayos.

        Ang mga matatagumpay na tao ay lubhang abala sa kanilang mga gawain. At kinukuha nilang pagkakataon ang gabi upang maipahinga ang kanilang mga kaisipan. Sa tulong ng pagri-relax, naikokondisyon o naika-calibrate nila muli ang kanilang mood at kaisipan upang higit itong maging produktibo sa susunod na araw.

        Gaya nga ng sabi sa matandang kasabihan: Early to bed, and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.”

        HINDI SILA NAGPUPUYAT! Nang sa gayon ay maaga nilang masimulan ang kanilang mga gawain kinabukasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here