Isulat sa balat ng bawang

Kumuha ng balat ng bawang balat po lamang ang kailangan hindi kasama ang bawang isulat mo ang iyong pangalan at halagang kailangan,

Wag maging sakim yung sakto lang sa pangangailangan mo sa likod isulat mo ang iyong pangalan pulang ballpen po lamang ang maaaring gamitin

Pagtapos ay hipan ang bawang ng tatlong beses at sabihin magkakaroon ng pera na ito sa madaling panahon.

Maging positibo habang ginagawa mo ito itanim sa puso na ito ay makukuha mo anumang oras,

Ilagay ito sa pitaka hangang sa makuha ang pera na naka sulat.

Tandaan lahat ng aking tinuro ay gabay lamang na kailangan laging samahan na panalangin pananalig at pagsisiskap