Isa nga bang Kapangyarihan ang pagkakaroon ng third eye?

Para sa mga taong ibig na magkaroon ng 3rd eye, isa itong kapangyarihan na ibig niyang maangkin. Biruin mo ba naman kapag nagkaroon ka ng ikatlong mata ay masasabi mong nakakaangat ka sa ibang tao. Paano ba naman kasi, may mga bagay kang nakikita na hindi nakikita ng iba.  Kaya lang, para sa mga taong mayroong 3rd eye, nagagawa ba nilang ipagmalaki na mayroon silang kapangyarihan?

Sa mga taong tanggap ang kanilang kakayahan, masasabi nga nila sa kanilang sarili at sa ibang tao na isa iyong kapangyarihan na dapat nilang pangalagaan kaya lang, hindi naman lahat ng tao na mayroong third eye ay magagawang sabihin na isa iyong kapangyarihan dahil hindi bukal sa kanilang loob na nakakakita sila ng kung anu-anong nilalang.

Para sa mga taong hindi tanggap ang ‘kapangyarihan’ na ito, masasabi nilang sila ay isinumpa. Kahit kasi saan sila magpunta ay may nakakasalamuha silang patay at mga elemento na gugulo sa kanilang buhay. Kapag kasi nalaman ng mga nilalang na ito na ang taong iyon ay may kakayahan na makita at makausap sila ay hindi na nila ito titigilan lalo na’t ang mga kaluluwang ligaw ay may misyon ang hindi natatapos.

Naku, ang pagkakaroon ng third eye ay isang malaking stress na mahihirapan ka talagang takasan. Kaya naman, pag-isipan mo munang mabuti kung talagang hihilingin mong magkaroon ka ng third eye dahil baka ang responsibilidad na kaakibat nito ay hindi mo mapanindigan.

O, gusto mo ba talagang magkaroon ng third eye?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here