Ipahayag, Iparinig at Iparamdam ang mga Komplimento sa Iyong Mahal

270

Ang mga relasyon ay nananatiling matatag sa pamamagitan ng pagmamahal, dedikasyon at suporta ng mga taong may kaugnayan dito. At syempre, ang palagiang pagsasabi ng “I love you” ay nakatutulong sa pagpapalakas nito. Ang bawat isa ay nagpapakita ng kanilang debosyon sa isang tao sa iba’t ibang paraan. Sinasabi nila ang kataga sa Ingles na “action speaks louder than words,” at ito ay totoo! Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal kaysa sinasabi lamang ito ay mahalaga. Gayunman, sadyang may kapangyarihan ang salita. Ang tamang salita ay makapagpapabilis ng tibok ng iyong puso, magpamula ng iyong pisngi, at makasiguro ng debosyon.  Narito pa ang ilang tips kung paano masisiguro sa iyong minamahal ang iyong debosyon sa kanya.

1. Smile

Ang mga taong laging nakangiti ay may tendensiyang mas maging positibo at matatag ang emosyon na lalong nagpapabuti at nagpapalusog sa relasyon. Kaya naman paliwanagin ang buhay ng iyong kapareha at ng inyong relasyon sa iyong pagngiti.

2. Call each other by pet names

Oo, alam natin na ang mga ‘terms of endearment’ ay maaaring sabihing baduy, subalit hindi maitatanggi na mas lalong nagiging close ka sa iyong special someone kung may sariling kayong tawag sa isa’t isa. Ito ay isang senyales na kayong dalawa ay may malusog at matatag na relasyon.

3. Hold hands

May pag-aaral na nagsasabing ang simpleng paghawak sa kamay ng iyong mahal ay makatutulong sa pagbawas ng stress hormones. Nakalulungkot nga lamang na sa paglakad ng panahon, ang sweet gesture na ito ay nawawala na sa relasyon.

4. Forgive and let it go

Matutong bitawan ang mga argumento. Tandaan, ang taong nasa harap mo ay taong mahal at nag-aalala sa iyo. Kaya walang dahilan upang magtanim ng galit. Gayundin, kapag ang iyong kapareha ay humingi ng tawad sa maling ginawa niya, tanggapin ang paghingi niya ng paumanhin at mag-ayos kayong dalawa. Ipokus ang sarili sa pag-aayos ng mga bagay-bagay kaysa ang manalo sa inyong ‘pinag-aawayan’.

5. Shower some compliments

Ang simpleng compliment ay malayo ang mararating sa pagpapabuti ng inyong relasyon. Ang maliliit na compliments tulad ng “Ang ganda ng iyong buhok,” ay maaaring magpaganda sa buong araw ng iyong kapareha.

 6. Show-off your togetherness

Hindi ibig sabihin nito ay mag-post sa Facebook! Gawing masaya ang inyong tahanan. Paano? Simple lamang, i-display ang mga masasayang sandali sa palibot ng bahay. Ito man ay ang mga wedding photographs o ibang alaala na iniuwi mula sa bakasyon, i-display ito sa bahay.

7. Have some ‘me’ time

Gaano ka man ka- in love, ang paglalaan ng panahon sa bawat sarili ay mahalaga upang manatiling malusog ang relasyon. Gawin ang iyong mga hobbies o maglaan ng quality time kasama ang mga kaibigan.

8. Seal the day with a kiss

Bigyan ng halik sa pisngi ang bawat isa sa pag-alis sa bahay sa umaga at gayundin sa muling pagkikita sa gabi.

9. Say ‘thank you’ and ‘sorry’

Ang pagsasabi ng simpleng ‘salamat’ sa iyong kapareha ay magbibigay sa kanya ng damdaming naa-appreciate at kailangan mo siya. Gayundin, ang ‘sorry’ kung kinakailangan ay huwag ipagkait sa kanya tanda na tunay kang humihingi ng tawad sa kanya.

10. Sleep it off!

Oo, maganda na anumang pinagtalunan ay hindi ninyo dinadala sa higaan. Makabubuting anumang argumento ay maisaayos bago kayo matulog na dalawa. Bigyan ng break ang mga isyu ninyo, at maaaring pag-usapan muli ito sa susunod na araw.

11. Date your spouse

Ang relasyon ay kailangang laging pinagyayaman at ihayag sa pamamagitan ng aksyon ng iyong pagmamahal sa kanya. Magplano ng mga biglaang date kasama ang kapareha. Maging simple man ito o magarbo, ang thought na nais mo siyang makasama ang mahalaga.

12. Say ‘I love you’ more often!

Ang huli subalit pinakamahalaga, ihayag ang iyong pagmamahal! Huwag i-understimate ang kapangyarihan ng tatlong salitang ito. Kapag binanggit ito nang may katapatan ng puso, napakalakas ng impact nito. Kaya laging sabihan ng ‘I love you’ ang minamahal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here