Ikaw ba ay may napulot na bagay? Pako karayon o perdible?

Alam na ninyo na ang bagay na iyong napulot na matulis ay maaaring nagdala sa inyong ng suwerte. Kung kayo ay nakapulot ng alin man sa mga ito, ibabad mo ito sa tubig na may sa loob ng tatlong oras pasinagan mo ito sa araw sa umaga.

Pagkatapos ay kuhanin ang iyong pitaka linisin mo itong mabuti tanggalin ang bagay na hindi kailangan lalo na ang mga resibo ng mga bayarin.

Pagtapos kumuha ka ng isang cotton balls lagyan ng kaunting cinnamon powder at ilagay mo dito ang matulis na bagay na iyong napulot saka mo ito isiksik sa inyong pitaka,

Ito ay isang mabisa mong pampasuwerte.