Ikakagulat mo dahil hindi siya hihinto sa kakahabol at pagsusumamo sayo