IBUBUNYAG: ANG SEKRETO SA PAGKAKAROON NG MAGINHAWA AT MATAGUMPAY NA BUHAY

504

Ang mabuhay sa mundong ito ay talagang namang challenging. Naririyan ang kabi-kabilang pagsubok na hahamon sa iyong katatagan.  Ngunit, may magagawa ka upang mapabuti mo ang iyong buhay at maging angat sa iba.

        Ang pag-asenso ay hindi madaling proseso. Kailangan ng determinasyon, pagsisikap, at tatag ng loob. Ngunit, kung matututuhan mo kung paano patataasin ang iyong vibration, magagawa mong mas madali ang daan patungo sa iyong pag-asenso. Ang pagkakaroon ng mataas na vibration ay makatutulong sa iyo upang maging focus ka sa iyong mga goal sa buhay at maging magnet ka ng tagumpay.

        Narito ang apat na simple steps na maaari mong sundin upang mabago mo ang takbo ng iyong kapalaran patungo sa pag-asenso.

Step 1: Ugaliin ang pagmi-meditate

                Ang paglalaan ng 10 minuto para mag-meditate kada araw ay napakalaking tulong upang mapataas mo ang iyong vibrational frequency. Mainam na simulan ang meditation sa umaga o sa gabi, o kahit sa anong oras na kumbinyente para sa iyo. Maaari kang umupo sa isang silya o sumalpak sa sahig, depende kung saan ka komportable.  Habang ikaw ay nagmi-meditate, huminga ng malallim at linisin ang iyong isipan sa anumang alalahanin. I-visualize ang mga bagay na iyong hangad na para bang naganap na.

Step 2: Magpokus lang sa mga mabubuting bagay.

                Ang buhay ay hindi laging picture perfect. Naririyan lamang lagi ang problema. Ang importante ay kung paano mo ito iha-handle.  Kung lagi mong iisipin ang mga negatibong nangyari sa iyong buhay, hindi ka na makakawala sa tanikala ng kabiguan. Ngunit, kung matututo kang tingnan ang buhay sa ibang perspektibo, magiging magaang ang pasok sa iyo ng good vibes. Kung may nangyaring hindi maganda, mag-move on at huwag aksayahin ang panahon sa pagsi-self pity. Sa halip, tingnan ang sitwasyon bilang isang paraan ng universe upang turuan ka ng leksiyon. Matuto sa mga kamaliang nagawa upang hindi na uulitin sa susunod. Sa ganitong paraan, magagawa mong iayos ang iyong buhay at i-align ito sa tamang landas tungo sa tagumpay.

Step 3: Maging ehemplo ng kabutihan

                Hindi mawawala sa buhay natin ang mga toxic people. Kung sasabayan sila, magiging nega ka rin. Sa halip na tapatan ng kasamaan ang kabuktutan ng iyong kapuwa, maging kabalintunaan ka. Sabi nga, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kung naging masama sa iyo ang kapuwa mo, maging mabuti ka sa kaniya. Sa ganitong paraan, good karma ang aanihin mo. Ang Universe ay may 12 batas na sinusunod, at isa na rito ang Batas ng Karma (Law of Karma). Malinaw na nakaasad sa batas na ito na kung ano ang iyong itanim ay siya mo ring aanihin. Kung magiging mabuti ka, tiyak na ikaw ay pagpapalain. Kung magiging masama ka, asahan mo ang kaparusahan. Kaya, saan ka? Gumawa ka lagi ng tama at maging ehemplo ng kabutihan para sa kapuwa. Dahil good karma ka, tiyak na hindi ka na mahihirapan pang umasenso sa buhay.

Step 4: Maging Matulungin at Mapagbigay

                Isang paraan upang mai-reverse ang bad luck ay ang maging good luck charm ka sa iba. Kung nakita mong nalulungkot ang isa mong mahal sa buhay, huwag kang mag-atubili na damayan siya. Ang emotional support na ibinigay mo sa kaniya ay hindi matatawaran. Kung alam mong nangangailangan ng tulong ang isa mong kaibigan, tumulong ka sa abot ng iyong makakaya. Muli ay papasok dito ang Batas ng Karma. Ang kabutihang ginawa mo ay tila boomerang na babalik sa iyo—siksik, liglig, at umaapaw.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here