I Am Filipino : Ang Kalayaang Ipinagmamalaki ng mga Pilipino

June 12, 1898 nang makamit natin ang ating kasarinlan mula sa kamay ng mga mananakop. Maraming Pilipino ang nagbuwis ng kanilang mga buhay para sa pagnanais na ito. Tinawag natin silang mga bayani ng ating lahi. Sa iba’t-ibang paraan ay ginawa nila ang kanilang tungkulin sa bayan. May manunulat, may doktor, may sundalo, may guro at meron ding pangkaraniwang mamamayan. May nakipaglaban sa maingay na pakikipagtunggali at meron ding idinaan sa tahimik na paghihimagsik . Iba’t-iba man ang kanilang naging estilo ay iisa lang ang kanilang naging layunin, ang mabigyan ng kalayaan ang bayang sinilangan. Ang magkaroon ng demokrasya para sa malayang mamamayan ng Pilipinas. Hindi sila nabigo dahil iwinagayway ang ating bandera tanda ng tagumpay sa pagkakamit ng ating kasarinlan.

Makalipas ang napakaraming taon, nasaan na nga ba tayo ngayon? Ikaw bilang isang Pilipino, naeenjoy mo ba ang kalayaang tinatamasa mo? Ang lahat ng ito ay dahil sa ating mga bayani kaya marapat lamang na bigyan natin sila ng pugay at pag-alala hindi lamang sa tuwing sasapit ang araw ng kalayaan. Pakaisipin natin at isabuhay ang kanilang mga pinangarap para sa bayan. Maging bayani tayo ng ating sariling pamilya. Sa loob ng tahanan natin umpisahan at ito ay dalhin natin saan man tayo ihatid ng ating kapalaran. Ikaw, ako, tayo sama-sama nating tupdin ang layunin ng bawat isa sa atin. Kumilos tayo ng parang isang pamilya. Huwag nating sayangin ang  dugo, pawis at mismong buhay na inalay ng ating mga bayani para lang matamasa natin ang tinatamasa na natin ngayon. Malaya tayong nakapagsasalita ng ating nais sabihin, nagagawa ang nais gawin at malaya din tayong magplano para naman sa kinabukasan ng susunod sa yapak natin. Hindi man tayo sumuong sa tulad ng giyerang sinuong nila noon, suungin natin ngayon ang pakikipaglaban para sa kapakanan ng bayan sa pinakasimple mang paraan. Palagi nating ipagmalaki na tayo ay mga Pilipino.

More I am Filipino