HUWEBES SANTO

0
158

Geraldine Monzon

Geraldine Monzon; Writer in komiks/pocketbooks/newspaper/indie film
My motto in life is; Be stronger than your excuses. If you can't say it, write it.

May mahalagang papel sa kasaysayan ng mga kristiyano ang huwebes santo. Sa araw na ito naganap ang mga nakatakda. Ang huling hapunan ay isa sa mahahalagang pangyayaring patuloy nating ginugunita. Sa gabing ito ay ipinahayag ni Kristo ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan at pagbabahagi ng inumin na sumisimbolo sa kanyang dugo. Ito ay tinanggap ng kanyang mga disipulo. Ang kaganapang ito ay sinasariwa sa bawat misa kung saan tinatanggap naman natin ang banal na tinapay o ang tinatawag na ostya.

Ito rin ang araw kung saan hinugasan ni Hesukristo ang paa ng kanyang mga disipulo at isinagawa ang seremonya na tinawag na eukaristia. Sa gabi ring ito, ipinagkanulo si Hesukristo ng isa sa kanyang mga disipulo na si Hudas sa halamanan ng Hetsemane. Isinagawa ni Judas Iscariot, ang pagtatraydor kay Kristo sa pamamagitan ng paghalik niya sa pisngi ni Hesus bilang paglalantad sa identidad nito. Dahil dito, si Hesukristo ay naaresto. Ang kapalit lamang nito ay tatlumpung piraso ng pilak para kay Hudas. Walang ginawa si Kristo upang mapigilan ito sapagkat nalalaman niya na ito ay nakatakdang maganap, na ang isa sa pinakamalapit sa kanyang disipulo ay ipagkakanulo siya.

Ang lahat ng pangyayaring ito sa araw ng Huwebes Santo ay pinaghandaan na ni Kristo. Ito ay kanya nang batid. Sa kabila nito ay hindi nagbabago ang kanyang pananalig sa kanyang ama. Buong puso siyang nagtiwala sa mga pangako nito. Kung kaya’t ang kanyang katawan, puso at kaluluwa ay inihabilin na niya sa kanya.

Sa kasalukuyan, ang bawat kaganapang ito na bahagi ng huwebes santo ay patuloy nating ginugunita at isinasagawa taun-taon sa pamamagitan ng pagdudula at pagpapalabas nito sa iba’t-ibang paraan. Ngunit hindi lamang natin ito dapat basta gunitain kundi marapat lang na maisapuso at maisabuhay natin ang tunay na diwa ng pagtanggap ni Hesukritso sa kanyang kapalaran alang-alang sa paglilinis ng ating mga kasalanan.

SHARE
Previous articleREMOTE VIEWING 101
Next articleHerbal; SANTAN
Geraldine Monzon; Writer in komiks/pocketbooks/newspaper/indie film My motto in life is; Be stronger than your excuses. If you can't say it, write it.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here