Huwag Pandirihan ang Suwerte

Alamin ang ibig sabihin…

AHAS. Susuwertehin ka raw sa sugal kapag may nakasalubong kang ahas habang papunta ka sa’yong pagsusugalan. Basta tiyakin mo lang na dika matutuklaw.

ASO. Kung kumakahol ang iyong alaga, maaaring may ‘nilalang’ siyang nakikita. May kakayahan kasi ang kanilang mga mata na makakita ng mga kaluluwang gala o kaya naman, mga elemento. Kailangan mo ring malaman na kapag ang aso ay umalulong, may mamamatay.

BIIK. Kailangan mo muna ilibot sa’yong bahay ang binili mong biik ng pitong beses at hindi raw ito maliligaw kapag nakakawala sa kural.

BUTIKI. Kung ang ahas ay suwerte, malas naman daw kapag nakasalubong ka ng butiki sa pagpunta mo sa sugalan. Siguro, dahil hindi ka naman magpapaawat kung butiki lang ang makikita mo sa’yong daraanan kaya maaari ka talagang matalo. Ang isa pang pamahiin tungkol sa butiki, kapag daw nagkakaingay ito sa gabi, ibig sabihin ay magkakaroon ka ng bisita.

DAGA.  Huwag na huwag kang magsasabi ng masasamang salita sa daga dahil gagantihan ka niya. Hahanapin pa niya ang bagay na importante sa’yo at ngangatngatin. Kung nagagalit ka man sa kanya, ang dapat mong pantukoy sa kanya ay ‘mabait’.

GAGAMBA. Kapag sa gabi ka raw nakakita ng gagamba, ikaw ay susuwertehin. Kapag sa araw naman ikaw ay mamalasin. Kung ang gagamba naman daw ay nalaglag sa kanyang sapot at hindi nakabalik, magkakaroon ng trahedya ang pamilya. Kung nagawa naman nitong makabalik sa sapot, magiging maligaya ang pamilya.

GAMU-GAMO. Ito ang tanda na malapit nang umulan kaya kung ayaw mong magkaroon ng gamu-gamo sa bahay ninyo, patayin mo ang ilaw. Kalimitan kasi sila ay lumilipad-lipad sa may ilaw.

MANOK. Titigil daw ang pag-ulan kapag may manok na naglakad sa may ulanan.

PALAKA. Uulan na raw kapag narinig mong sila ay nagkakaingay.

PUSA. Kapag nakita mong naghihilamos ng mukha ang pusa, mayroong darating na bisita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here