Huwag Balewalain ang Habilin

Importante sa buhay na tuparin natin ang ipinangako natin sa isang tao. Kailangan ay mayroon kang isang salita na gagawin mo ang ibinilin sa’yo para ikaw ay pagkatiwalaan niya. Huwag na huwag kang magbabalewala ng pangako lalo na sa isang namayapa na dahil kahit wala na siya sa mundong ito ay magagawa pa rin niyang ipaalala sa’yo ang pangakong binitiwan mo.

Alam mo ba sa kung paanong paraan?

Magagawa niyang pasukin ang panaginip mo at makikita mo kung gaano siyang nagdaramdam sa hindi mo pagtupad sa ipinangako mo o inihabilin mo sa kanya. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, talaga nga bang makakaya mong balewalain ang iyong ipinangako sa isang pumanaw?

Sana naman ay hindi, lalo na kung ang taong naghabilin sa’yo ay malapit sa’yong puso dahil siguradong lagi kang makakaramdam ng guilt dahil binalewala mo ang salita niya. Kahit pa nga hindi ka nangako kung ang isang namayapa ay naghabilin sa’yo ay masigasig na kailangan mong gawin ang bagay na kanyang sinasabi o ipinagagawa ay palagi mo na lamang siyang mararamdaman na tila nagbabantay sa’yo.

O, gusto mo ba ang ganoong pakiramdam? Tiyak ko rin na hindi mo gugustuhin kaya dalawa lang ang pagpipilian mo, susundin mo o hahayaan mong makunsensiya ka na lang? Ikaw ang mamili.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here