Thursday, March 21, 2019

Horoscope

Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 28, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 28, 2017,  Sabado    –  Hindi ka mauubusan ng suwerte na kaloob sa iyo ng langit. Na sa totoo lang, mga suwerteng hindi mo...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 27, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 27, 2017,  Biyernes   –   Iyung-iyo ang araw na ito. Gawin mo ang anumang gusto mong gawin. Makaaasa ka na ang langit ay hindi...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 26, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 26, 2017,  Huwebes    –  Bihirang matupad ang ipinapangako sa isang tao, pero ang ipinapangako ng langit ay matutupad na sa iyo. Dininig na...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 25, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 25, 2017,  Miyerkules   – Ikaw ang panggagalingan ng magagandang ideya. Kaya marami kang mapapayaman. Kung sila ay napayaman mo, ikaw din ay maaaring...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 24, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 24, 2017,  Martes    – Bihira lang ang katulad mo na pinagkalooban ng kakaibang ganda. Maganda na ang panlabas na kaanyuan, maganda pa ang...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 23, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 23, 2017, Lunes – Ang bangka na sumasalungat sa alon ay nawawasak, hindi mo ito dapat na gawin. Sa halip, sakyan mo lang...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 22, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 22, 2017,  Linggo   - Binabantayan ka ng langit. Kung ang iba ay nabibigo at hindi na nakaka-ahon.  Ikaw ay kakaiba. Kahit na magkanda-bigo-bigo...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 21, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 21, 2017, Sabado – Kung ang iba ay hirap na hirap upang umakyat sa itaas at umangat ang pamumuhay, sa kaso mo,...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 20, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 20, 2017,  Biyernes  –  Malapit ang puso mo sa langit kaya ang langit ay malapit din sa iyo. Bawat  kahilingan mo ay ipagkakaloob,...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 19, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 19, 2017, Huwebes   – Ngayon ang araw at ang tamang panahon na aanihin mo na ang lahat ng bunga ng iyong pinaghirapan. Higit...