Tuesday, May 21, 2019

Horoscope

Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 29, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 29, 2017,  Biyernes    –  Higit  sa lahat at higit kaninuman mas mapalad ka! Kaya walang magagawa ang mga sumasalungat sa iyong mga pangarap...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 28, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 28, 2017,  Huwebes   –  Lagi kang mangunguna, mamumuno at ang pamamahala ay maaatang sa iyong mga balikat. Ito ang pangako sa iyo ng...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 27, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 27, 2017,  Miyerkules   –  Hindi ka dapat magpaapekto sa mga komentaryo na kontra sa mga plano mo. Higit kaninuman, ikaw lang mag-isa ang...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 26, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 26, 2017,  Martes    –  Walang dahilan kung bakit hindi ka yayaman. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, lagi...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 25, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 25, Lunes    –  Dahil Pasko na, ito ang magiging pinakamapalad mong araw. Ang mga dating suwerte na hindi mo natanggap ay ipagkakaloob na...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 24, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 24, 2017,  Sabado   –  Maraming biyaya ang darating sa iyo ngayon. Hindi mo ito dapat na sarilinin. Ibahagi mo ito sa mga taong...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 23, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 23, 2017,  Sabado   –  Guguhit ang kasikatan mo habang ang mga pangkaraniwang tao ay tila ba nawawalan ng pag-asang umasenso. Naiiba ka sa...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 22, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 22, 2017,  Biyernes    –  Huwag kang umasa sa kahit na sino dahil ikaw na mag-isa ay makakaya mong bigyang katuparan ang lahat ng...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 21, 2017,

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 21, 2017,  Huwebes   –  Determinasyon ang kailangan mo ngayon, dahil kung ano ang binabalak mo yon ang dapat mong gawin. Hindi dapat magpabagu-bago...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 20, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 20, 2017,  Miyerkules   –  Ipapakita sa iyo ng langit ang kanyang kadakilaan. Dahil higit kaninuman ikaw ang makatatanggap ng malalaki at maraming magagandang...
error: Content is protected !!