Thursday, July 18, 2019

Horoscope

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 30, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 30, 2019, Linggo –  Marami pang suwerte at magagandang kapalaran ang darating sa iyo, kaya lang ang dapat ay manatili kang...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 29, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 29, 2019, Sabado  –  Kabilang ka sa mga kakaunting nilalang na paulit-ulit na makararanas ng masasarap na buhay. Oo masarap na...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 28, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 28, 2019, Biyernes – Isang napakagandang kapalaran ang ipagkakaloob sa iyo ng langit at ang kapalarang ito ay makakamit mo...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 27, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 27, 2019, Huwebes  –  Tatapikin ka sa balikat ng langit! Na ang ibig sabihin, yong mga dating hindi mo kaya ay...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 26, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 26, 2019, Miyerkoles  –  Hindi laging natutupad  ang ipinapangako sa isang tao, pero ang pangako ng langit ay matutupad. Tunay ngang...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 25, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 25, 2019, Martes –  Hindi ka gaanong katalinuhan, pero ikaw ang panggagalingan ng magagandang ideya. Kaya marami kang mapapayaman. Kung sila ...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 24, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 24, 2019, Lunes –  Paganda ng paganda ang iyong kapalaran at habang lumalapit ang panahon ng tag-ulan lalo pa itong gaganda....

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 23, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 23, 2019, Linggo –  Ito ang araw na didiligin ng suwerte at magagandang kapalaran ang hardin ng iyong mga pangarap. Sa...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 22, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 22, 2019, Sabado –  Kung sa iba ay paisa-isang lang ang biyayang natatanggap sa ‘yo ay kakaiba, ang mga biyaya mo...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Hunyo 21, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Hunyo 21, 2019, Biyernes  –  Laging mataas ang iyong ranggo sa kahit anong bagay ang mapasukan mo. Kahit saan ka pumunta laging...
error: Content is protected !!