Tuesday, January 16, 2018

Horoscope

Horoscope, Disyembre 27, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 27, 2017,  Miyerkules   –  Hindi ka dapat magpaapekto sa mga komentaryo na kontra sa mga plano mo. Higit kaninuman, ikaw lang mag-isa ang...

Horoscope, Disyembre 26, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 26, 2017,  Martes    –  Walang dahilan kung bakit hindi ka yayaman. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, lagi...

Horoscope, Disyembre 25, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 25, Lunes    –  Dahil Pasko na, ito ang magiging pinakamapalad mong araw. Ang mga dating suwerte na hindi mo natanggap ay ipagkakaloob na...

Horoscope, Disyembre 24, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 24, 2017,  Sabado   –  Maraming biyaya ang darating sa iyo ngayon. Hindi mo ito dapat na sarilinin. Ibahagi mo ito sa mga taong...

Horoscope, Disyembre 23, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 23, 2017,  Sabado   –  Guguhit ang kasikatan mo habang ang mga pangkaraniwang tao ay tila ba nawawalan ng pag-asang umasenso. Naiiba ka sa...

Horoscope, Disyembre 22, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 22, 2017,  Biyernes    –  Huwag kang umasa sa kahit na sino dahil ikaw na mag-isa ay makakaya mong bigyang katuparan ang lahat ng...

Horoscope, Disyembre 21, 2017,

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 21, 2017,  Huwebes   –  Determinasyon ang kailangan mo ngayon, dahil kung ano ang binabalak mo yon ang dapat mong gawin. Hindi dapat magpabagu-bago...

Horoscope, Disyembre 20, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 20, 2017,  Miyerkules   –  Ipapakita sa iyo ng langit ang kanyang kadakilaan. Dahil higit kaninuman ikaw ang makatatanggap ng malalaki at maraming magagandang...

Horoscope, Disyembre 19, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 19, 2017,  Martes    –  Paulit-ulit kang susuwertehin hanggang sa maniwala ka na ikaw ay kabilang sa mapapalad na nilalang. Kapag hindi ka pa...

Horoscope, Disyembre 18, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 18, 2017,  Lunes  –  Ngayon mo muling simulan ang mga naudlot na pagsisikap para matupad ang mga ambisyon mo. ‘Wag mong sayangin ang...