Wednesday, March 20, 2019

Horoscope

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebrero 28, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebrero 28, 2019, Huwebes –  Isang napakagandang kapalaran ang ipagkakaloob sa iyo ng langit ng walang kahirap-hirap. Hintayin mo ito at malapit ...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebrero 27, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebrero 27, 2019, Miyerkoles  –  Ang kapangyarihan at ambisyon mo ay walang hanggang at ito ay nakatakda mong makamit. Ang isa pang...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebrero 26, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebrero 26, 2019,  Martes –  Matapos kang subukan ng tadhana, ikaw ay tila muog na bakal, lalong titibay. Ang tibay mong taglay...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebero 25, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebrero 25, 2019, Lunes  –  Ikaw ang taong malayo ang mararating. Ibig sabihin hindi simpleng buhay ang sa iyo ay nakalaan. Napakayaman...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebero 24, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebrero 24, 2019, Linggo  –  Maganda ang araw na ito kaya naman paganda rin ng paganda ang iyong kapalaran at habang lumalapit...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebrero 23, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebrero 23, 2019, Sabado  –  Kung sa iba ay paisa-isang biyaya lang ang natatanggap sa iyo ay laging doble o bulto. Ganon...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebrero 22, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebrero 22, 2019, Biyernes –  Sadyang napakaganda ng kapalaran mo, magkagayunman marami ang magtatanggkang papangitin ito. Sila ang mga kontrabida sa buhay...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebero 21, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebrero 21, 2019, Huwebes –  Laging mataas ang iyong ranggo sa kahit anong bagay ang mapasukan mo. Kahit saan ka pumunta laging...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebero 20, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebero 20, 2019, Miyerkoles –  Maraming nagpupumilit at nangungulit pero hindi nila nakukuha ang gusto nila kahit na anupang pilit  ang gawin...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Pebrero 19, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Pebero 19, 2019, Martes –  Nakaatang sa iyong balikat mula pa ng ikaw ay isinilag ang tumulong sa kapamilya, kaibigan, mga kakilala...