Sunday, January 20, 2019

Horoscope

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 12, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 12, 2019, Sabado –  Sa araw na ito, makatatanggap ka na ng regalo. Darating na ang malaking suwerte at magandang kapalaran kaloob sa iyo ng...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 11, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 11, 2019, Biyernes – Sa taong ito ng 2019 lalapitan ka ng hire-hirerang  magkakasunod na mga suwerte. Kaya lang kapag natagpuan kang  hindi masaya,...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 10, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 10, 2019, Huwebes  – Ito ang araw na matatabunan ng saya at ligaya ang iyong mga problema. Ang totoo pa nga nito lahat ng...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 9, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 9, 2019, Miyerkoles – Mararanasan mo ngayon ang kabaitan ng langit, kung saan, kahit siya ay pinag-aalinlanganan mo, hindi ka nya matitiis. Dahil kahit...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 8, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 8, 2019, Martes –  Kakayahang paramihin ang lahat ng bagay ito ang espesyal mong galing. Kaya humayo ka, walang pag-aalinlangan sa taong ito ng...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 7, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 7, 2019, Lunes –  Sa taong ito ng 2019 sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin ka ng iyong kapalaran sa malayong lupain...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 6, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 6, 2019, Linggo –  Sa taong ito ng 2019 sobrang ganda ang ipinapangako sa iyo ng langit. Magsisimula ng matupad ngayon ang lahat ng...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 5, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 5, 2019, Sabado –  Paglago at pagpaparami!  Ito ang pangalan ng taong ito ng 2019 at ito rin ang siyang mangyayari sa iyong...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 4, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 4, 2019, Biyernes –  Ibinilang ang iyog pangalan sa mga tatanggap ng malaki at magagandang kapalaran sa taong ito ng 2019 kaya ipanatag mo ang...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Enero 2, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 2, 2019, Miyerkoles –  Magkakasunod-sunod ngayon ang iyong mga suwerte. Hawakan mong mabuti ang mga biyayang mapapasakamay mo. Wag sayangin sa mga bisyo at sa...