Tuesday, January 16, 2018

Horoscope

Horoscope, Oktubre 18, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 18, 2017,  Miyerkules    – Ang buhay mo ay puno ng makulay na pakikibaka, at sa bandang dulo ng labanan, asahan mo na ang...

Horoscope, Oktubre 17, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 17, 2017,  Martes    –  Hindi mangyayari sa kapalaran mo ang salitang katamtaman. Ang lahat ng magaganap sa iyo ay todo at sagad. Kaya...

Horoscope, Oktubre 16, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 16, 2017,  Lunes   –  Minsan mahirap maging mabait, sasamantalahin ng iba ang iyong kabaitan. Hindi naman dapat na maging walanghiya dahil wala naman...

Horoscope, Oktubre 15, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 15, 2017,  Linggo   –  Malalanta ang mga dahon ng halaman kung ito ay hindi nadidiligan. Nalalanta rin ang iyong kasiglahan kapag hindi ka...

Horoscope, Oktubre 14, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 14, 2017,  Sabado    –  Mabilis ka sa lahat ng bagay. Kaya minsan, mabilis ka ring hinahatak ng katamaran. Pero kapag ginusto mo talaga,...

Horoscope, Oktubre 13, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 13, 2017,  Biyernes –  Biyernes Trese ngayon. Akala ng iba ang petsang ito ay malas. Pero sa iyo, ito na ang pinakamasuwerte mong...

Horoscope, Oktubre 12, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 12, 2017,  Huwebes – Ito ang araw na inuutusan ka ng langit na mamigay. Oo, mamigay ka nang mamigay. Kung mamimigay ka ng...

Horoscope, Oktubre 11, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 11, 2017,  Miyerkules   – Lalapitan ka ng hile-hilerang  magkakasunod na  suwerte. Kaya lang kapag natagpuan kang  hindi masaya, aalis sila at maghahanap ng...

Horoscope, Oktubre 10, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 10, 2017,  Martes    –  Mula sa unang araw ng iyong pagsilang,  ikaw ay masuwerte na. Mananatili sa iyo ang nasabing suwerte at magandang...

Horoscope Oktubre 9, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 9, 2017,  Lunes – Hugutin mo na, ang lakas ng loob na matagal mo nang kinikimkim sa iyong puso.  Anuman ang iniisip mo...