Wednesday, March 20, 2019

Horoscope

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Marso 12, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Marso 12, 2019,  Martes  –  Ito ang araw na magniningning ang mga bituin sa iyong kapalaran. Darating na ang malaking suwerte at...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Oktubre 27, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 27, 2017,  Biyernes   –   Iyung-iyo ang araw na ito. Gawin mo ang anumang gusto mong gawin. Makaaasa ka na ang langit ay hindi...
Ang layunin ng Horoscope ay magabayan ka sa araw-araw mong pamumuhay

Online Horoscope: Marso 7, 2018

Ang Online Horoscope para sa may kaarawan ngayong Marso 7, 2018, Miyerkules  –  Kapos ka sa kilos kaya nasasayang ang mga magagandang oportunidad. Huwag kang mag-alala, kung mahina man ang loob...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Enero 31, 2018

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Enero 31, 2018,  Miyerkules   – Mayaman ang iyong kaisipan kaya ikaw ay isang malikhain at may kakaibang galing sa anumang uri ng sining. Ngayon alam mo...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Setyembre 11, 2018

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Setyembre 11, 2018, Martes – Lalapitan ka ng hire-hirerang  magkakasunod na mga suwerte. Kaya lang kapag natagpuan kang  hindi masaya at hindi nakahanda, aalis...
Online Horoscope April 11 2018

Horoscope, Disyembre 19, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Disyembre 19, 2017,  Martes    –  Paulit-ulit kang susuwertehin hanggang sa maniwala ka na ikaw ay kabilang sa mapapalad na nilalang. Kapag hindi ka pa...

Online Horoscope Agosto 13 2018

Ito ang ating Online Horoscope Agosto 13 2018, Lunes –  Lunes ngayon, kaya ibinabalita ng araw na ito na iiwanan mo ng milya-milya ang iyong mga kasabayan dahil ang langit...
Online Horoscope April 11 2018

Online Horoscope Abril 11 2018

Ito ang ating Online Horoscope Abril 11 2018,  Miyerkules  –  Inuutusan ka ng iyong tadhana sa araw na ito na tulungan mo ang mga taong malalapit sa puso mo, dahil kung paano...

Kilalanin si Carl Jung

Dream Interpretation Isyu # 7 Bukod kay Sigmund Freud, may iba pang mga batikan at kinikilalang psychologist na marunong ding mag-interpret ng panaginip, at kabilang dito si Carl Jung (1875-1961). Muli,...

Online Horoscope Mayo 17 2018

  Ito ang Online Horocope  Mayo 17 2018,  Huwebes –  Hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng ginagawa mong pagsisikap. Ginagarantiyahan ng langit na matutupad ang lahat ng iyong mga pangarap at kahit...