Hindi ako nagdidilang anghel

Ayoko na nagagalit dahil maraming masasamang salita na lumalabas sa bibig ko kapag hindi ko na kontrol ang aking galit. Kaya, may pagkakataon na pinipigilan ko ng husto ang aking emosyon dahil siguradong kapag nakapagbitaw ako ng masamang salita ay magkakatotoo.

Minsan, nasabi ko, ‘ang hindi nagbuhos sa cr ngayon, hindi na makakagamit pa ng cr habambuhay’. Mainit na mainit ang ulo ko noon. Paano pa naman kasi may nag-iwan ng ‘sumpa’ sa toilet bowl talaga naman sobra akong nakaramdam ng pandidiri at matinding galit na nagpabulwak sa galit ko.

Sa sobran inis ko nga ay madaling araw na akong nakatulog. Ayaw ko sanang gumising nang maaga pero ginising ako ng kasama ko sa bahay at sinabing ang isa ring kasama namin sa bahay ay hindi makatayo. Kinakailangan pang siya ay buhatin para makagalaw. At sa sobrang sakit na nararamdaman niya ay nagpasugod na rin siya sa ospital. At hindi pa nakakalipas ang beinte kuwatro oras mula ng kami ay mag-usap, binawian na siya ng buhay.

Ayoko sanang isipin na may kasalanan ako sa nangyari sa kanya pero di ko maiwasan ang mapaisip kung dahilan din ba iyon para agad siyang mawala sa mundong ito. May nagsabi sa akin na oras na niya pero ang kaba ay hindi pa rin nawawala sa aking dibdib. May mga pagkakataon kasi na dahil sa matinding galit ay nakapagbibitaw tayo ng sumpa na maaaring makapagbigay pa ng sumpa sa ating kapwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here