Hawakan mo ang kanyang larawan at saka ito taimtim na dasalin