Hanggang Saan ang Galit?

Bukod sa pag-ibig, ito ang pinakamakapangyarihang emosyon na kayang magwasak ng tahanan. Maaari rin niyang kunin ang buhay mo dahil sa matinding galit. Kaya nga dapat ay hindi tayo nagpapadaig sa galit para wala taong pagsisihan sa huli. Kaya kung nakakaramdam ka ng galit sa isang tao, maigi pang magakawala ka muna nang malalalim na buntunghininga upang kahit paano ay magawa mong makapag-isip-isip.

Kapag ang galit ay hinayaan mong nasa puso mo lang ay marami kang hakbang na maaaring gawin upang ikaw ay makapaminsala. Kung minsan nga ay balewala na sa’yo ang katwiran. Ang tanging mahalaga lang sa;yo ay makapaghiganti. Sa anumang paraan ay gugustuhin mong makabawi sa taong nanakit sa’yo upang makaramdam ka na ng kapanatagan.

Karamihan sa nagtatanim ng matitinding galit ay lumalapit sa mga taong may kaalaman sa black magic para makapangulam o makapaglagay ng sumpa. Mayroon naman diyan ay pumapatay o kaya nagnanakaw. Hindi sila nag-iisip ng tama  dahil ang mahalaga lang sa kanila ay maipadama sa ibang tao ang sakit na pinagdaanan nila.

Kaya, kung ayaw mong makonsensiya kakaag nakatapos ka ng gumawa ng masama sa;yong kapwa mas maigi ang huwag kang magtanim ng galit. Kung may taong nakasakit sa’yo, mas maiging sila ay patawarin mo na lang. Kapag ginawa mo iyon ay mas makakaramdam ka pa ng kaginhawahan.

O, kaya mo ba ang magpatawad?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here