Glory Be

Luwalhati sa Ama,
at sa Anak,
at sa Espiritu Santo,
kapara noong unang-una,
ngayon,
at magpakailanman,
at magpasawalang hanggan.
Amen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here