Gemini Weekly Horoscope, Nobyembre 23 – 29

298

Lunes,Ngayon ay magkakaroon ka ng magandang ideya. Sa kasamaang palad ang iyong kapareha ay pakiramdam na ito ay hindi maganda. Maari niyo itong pagusapan at ipresenta ang iyong plano para sa honaharap, ngunit ang totoong paraan upang magawa ito ay ang paghingi ng kumpormiso.

Sa Miyerkules, ang iyong emosyonal na sarili ay nagnanais ng kalayan, upang suyurin at kumunekta sa mundo. Ngunit ngayon ikaw ay nakakulong sa iyong maliit na mundo dahil sa mga sirkumstansyang hindi mo kontrolado .

Magpapatuloy ang linggo at sa biyernes, ngayon ay pakiramdam mong oras na upang humingi ng pabor sa isang tao. Ngunit magingat ka dahil baka mali ang kalkula mo sa mga oras, basahin ang nararamdaman ng tao sa iyong paligid.

Linggo, ang isang katrabaho ay magkakaroon ng opurtunidad sa kaniyang career na nais niyang iaama ka rito, kapag ikaw ay kinontak ngayon ay bilisan mong sagutin ang telepono kahit pa busy ka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here