Gemini Monthly Love Horoscope, Agosto 2020

Ang buwan na ito ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon na buksan at ibahagi ang lihim mo,  Gemini. Ito ay magdadala ng maganda’ng kalalabasan,  lalo’ng-lalo na kapag manatili ka’ng pahahalagahan ang mga bagay-bagay sa paligid mo. Magkaroon kayo ng mga bago’ng ideya sa pagitan niyo ng iyo’ng minamahal pahdating sa pera,  kaya maging bukas sa mga suhestiyon.

May mga pagkakataon para sa mga pagdududa at hindi mapapanatag tungkol sa iba’ng bagay,  Gemini. Maaari mo’ng makita na mayroo’ng hindi patas sa pagbalanse ng pagbibigay o pagkakaroon ng mga bagay sa mundo’ng ito. Paano mo ito aayusin? Maging mabait ka at maawain sa kapwa,  at makipag-usap ng malinaw kung puwede. Dapat makiramay ka sa mas nangangailangan,  ito lang ang hinihingi ng new moon mula sa iyo, ganoon din ang pagiging malikhain sa mga solusyon para sa mga matindi’ng problema. Maintindihan mo rin ang lahat pagpasok ng araw sa iyo’ng communication zone,  magiging maliwanag ang lahat ng salita sa pagitan niyo ng kapareha mo.

Ang buwan na ito ay nagpapakita ng pang-karaniwa’ng panahon para sa iyo. Ang pagkalaintindihan niyo sa pagitan ng kapareha mo ay mas magiging mabuti. Magkakausap kayo ng mga dati’ng kakilala sa pamamagitan ng internet o social media. Gayon pa man,  ay dapat ka’ng maging maingat dahil maaari’ng magkaroon kayo ng magkaiba’ng opinyon sa pagitan mo at sa kaparwha mo. Ang buwan na ito ay maaari’ng hindi magpapakita ng kapayapaan para sa buhay pamilya mo. Kung panatilihin mo ang maganda’ng relasyon sa mga kapatid mo ay maaari mo’ng makuha ang kanila’ng suporta sa malao’t saadali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here