Gemini Monthly Horoscope

July 2020-Ang July ay ang buwan na maari mo’ng maalala habang-buhay, Gemini, dahil sa marami’ng beses na paggalaw ng mga planeta ang naitala sa planetary activity ngayon. Mayroo’ng panahon na para’ng pakiramdam mo ay nakukuryente nka, sa paraan na para’ng ang buhay mo ay magbabago buo’ng magdamag. Subalit may mga panahon din na para’ng natutulala ka.

Ang pinaka-una’ng dapat tandaan ay ang Venus, ang planeta ng pag-ibig at harmony at umiikot paatras sa zodiac sign mo hanggang July 24. Pakiramdam mo ay puno ka ng romantic passion at hindi mo alam kung ano ang katotohanan at kung ano ang ilusyon. Ang iba pa’ng palatandaan ukol dito ay makakaramdam ka na para’ng napunta ka sa isa’ng twilight zone at bumabiyahe pabalik sa nakaraan. Ang buhay mo ay bigla’ng mapupuno ng galimgim, mga dati’ng kaibigan, mga lugar sa nakaraan, o kahit ang mga nakaraa’ng naka-relasyon mo. Kung magdesisyon ka na gusto mo’ng makipagbalikan sa isa’ng tao ay magagawa mo ito. Kung hindi naman, ay tingnan mo ang nakaraan, pahahalagahan mo kung man ito, at dapat matuto ka mula dito.

Ito ay nakapokus sa nakaraan at mas malakas pa para sa iyo. Kapag ang planeta’ng tagapangasiwa sa it (Mercury) ay regular na gumagalaw paatras. Simula sa July 17, at magpapatuloy pa sa mga sumusunod na linggo. Ang isipan mo ay hindi malinaw sa buo’ng buwan na ito, kaya gawin mo ang makakaya mo upang hindi makagawa ng huli’ng desisyon hanggang sa matapos ang buo’ng buwan na ito, kaya gawin mo ang makakaya mo upang hindi makagawa ng mali’ng desisyon hanggang sa matapos ang buo’ng buwan ng July.

Isa’ng panig sa buhay mo ay makikita na masuwerte ka sa career mo para sa buwan na ito, at ito na ang panahon na ang destiny na ang hahawak sa buhay mo at dadalhin ka sa tama’ng landas ng buhay mo.

Ang mga single Gemini’s ay makakatagpo ng mga tao’ng gusto’ng magpakasal o handa’ng pumasok sa isa’ng seryoso’ng relasyon. Ito ang tama’ng panahon upang magsisimula ng panibago’ng relasyon.

Standout days: 7, 12, 22

Challenging days: 3, 4, 20

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here