Gemini Monthly Horoscope (Nobyembre, 2020)

230

Suwerte
Simulan mo agad ang mga plano at mga ideya mo. Gawin mo ang mga bagay na umaayon sa kung ano ang nakikinita mo para sa mga ito. Kasama ang kaunti’ng suwerte ay magiging matagumpay ka sa layunin mo.

Pera
Ang mga tao’ng nagsimula sa wala at gusto’ng abutin ang hindi kaya’ng abutin, ang pera mo ay hanggang sa paggala mo lang. Mag-isip muna ng matagal hindi lang sa pagsiguro sa mga panggastos mo araw-araw. Maaayos mo ang problema mo sa panig na ito sa pamamagitan ng paggawa ng plano na maaari’ng umabot ng ila’ng buwan, isa’ng plano na makakatulong sa iyo tungkol sa pananalapi.

Kalusugan
Kung gusto mo’ng manatili’ng malusog ay uminom ka ng nutritional supplements. Ito ay makakatulong sa iyo upang maiwasan na magdusa mula sa pagbagsak sa antas ng iyo’ng physical at psychological energy na maaari’ng makakaapekto sa pagpatuloy sa mga gawain mo. Kapag nagawa mo ito ay maaari mo ng matapos agad ang mga gawain mo ng matagumpay at mas mabilis pa.

Trabaho
Magiging abala ka sa trabaho ngayon at ito’y nangangailangan ng dag-dag na oras. Huwag ka’ng matakot na magtrabaho sa gabi, sa halip ay dapat matapang mo’ng mapaglabanan ito at magiging maganda ang resulta nito. Mga magaganda’ng oportunidad na maaari’ng makapagbago sa sitwasyon mo ngayon angbdarating sa landas mo. Huwag ka’ng matakot na pag-isipa’ng muli ang iilan sa mga ideya mo na maaari’ng makapagpigil sa iyo upang makapagpatuloy at umunlad sa buhay.

Pag-ibig
Nararamdaman mo ba ngayon iyong tipo’ng naghahabol ka sa tao’ng mahal mo? Kung mayroon ka’ng sapat na pagkagusto at paniniwala, kung ganoon ay wala’ng kahit na ano’ng lakas sa mundo’ng ito ang makapagpigil sa iyo upang makuha ang minamahal mo. Gawin mo na kung ano sa tingin mo ang nararapat gawin.

Payo’ng Astrolohiya
Magpahinga ka sa buwan na ito, magbakasypn ka kung kinakailangan at palakasin muli ang iyo’ng katawan. Namnamin muna ang ganda ng kalikasan na nakapaligid sa iyo at huwag muna’ng isipin ang kahit na ano’ng problema. Hindi ito ang paraan upang kalimutan ang mga ito, ito ang paraan upang iwan muna ang mga ito pansamantala. Sa pagpahinga mo’ng ito ay makakahanap ka ng solusyon para sa mga problema mo.

Compatible Signs: Aries, Leo, Libra, at Aquarius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here