Gemini Love Horoscope, Hunyo 2020

Ang planeta’ng Mercury na tagapangasiwa sa iyo ay binago nito ang mga signs sa buwan na ito Gemini. Ang pag-iisip mo ay nagsisimula ng humans, nagiging mas maramdamin at nakapokus sa logical. Ang pagiging maramdamin ay pinapahalagahan sa kapareha mo, kung saan magkakaroon ka ng mas madaling abilidad na sabihin kung ano an nasa puso mo.

Kailangan mo’ng gumawa ng importante’ng desisyon para sa sumusunod na buwan, at mas maganda kung makakatagpo ka ng isa’ng tao na makakatulong sa iyo na makahanap ka ng paraan at magkasamang gawin ito bilang isang team.

Humanda ka sa mga darating na pagbabago at himukin ang kapareha mo na maging mas handa para sa mga darating na pagbabago.

Kung nag-iisa ka lang, ito ang tamang oras upang magkaroon ka ng kasintahan at mas madamdamin na kaugnayan sa trabaho, subalit mag-ingat ka dahil ang planetang Venus ay may kakayahang baguhin ang lahat o gawin ang mga bagay na hindi tatagal kahit sa sinasabi nilang 40 days at 40 nights. Huwag ka ng magmadaliat tingnan muna ang isang tao kung ano talaga ang ugali nito, huwag iyong iisipin mo lang kung sino sila.

At kung hindi mo pa nakikita ang tao’ng mamahalin ay makakaharap ka ng presyur mula sa miyembro ng pamilya niyo na magpapakasal ito agad. Magpapakasal sila sa tao’ng gusto nila o magpapakasal sa tao’ng napili ng pamilya nila. Kung may nararamdaman ka sa iyo’ng kapareha ngunit hindi mo ito sinasabi rito, kailangan mo’ng sabihin ito sa kanya at pakasalan mo siya. Ang mga wala’ng kapareha ay maaaring makatagpo ng tao’ng mamahalin sa buwan na ito. Maaari kang habulin ng ka sa na inihanda sa mga nakakatanda sa pamilya ninyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here