Gawin mo upang ang inyong partner ay uuwi at uuwi sayo saan man siya paparoon