Gawin mo kung ikaw ay may negosyo hahakutin ito ng maraming customer