Gawin mo ito sa Martes o biyernes at magugulat ka sa swerteng matatamo mo

Una kailangan mo ng bukas na isipan dapat ay isipin mong ngayon palang na gagawin mo ang ritwal na ito ay uulanin ka na ng swerte.

Ihanda ang mga kakailanganin

Kandilang puti, papel na pera at dahon ng laurel

Una ay isulat mo sa dahon ng laurel ang iyong buong pangalan. Sunod at hipan mo ito at ibulong na bigyan ka ng swerte. Pagkatapos ay ibalot mo ito sa papel na pera at sindihan mo ang kandila. Ngayon ay pausukan mo ang dahon ng laurel na nababalot sa pera gamit ang usok mula sa kandila ayos lamang kung kaunti lang ang usok. Pagkatapos ang gagawin mo ay kuhanin ang dahon ng laurel at sunugin ito, kolektahin ang abo at ikuskos ito sa perang papel at itago ang perang papel sa iyong wallet huwag na huwag itong gastusin.