Gawin mo ito sa iyong plato habang kumakain hinding hindi siya mapapalagay,pakaiisipin ka niya