Gawin bukas unang martes ng taon

Gawin mo ito bukas ng umaga alas 6 hanggang alas 8 ng o kaya naman ay alas 7 hangang alas 10 ng gabi. Kumuha ng babsagin na garapon dapat po malinis na malinis at wala amoy,  lagyan ito ng malinis na tubig lagpas kalahati, Nagyon ay kailangan din natin ng lemon, bakit po lemon alam naman natin na ang lemon ay isa sa pinakamakapangyarihan prutas na mainam magbigay ng sandamakmak ng kasuwerthihan.

Hatian ang lemon sa dalawa humarap sa may bandang silangan at ilagay ang lemon sa garapon na may tubig. Pagkatapos ay magdasal o umasal ka ng panalangin Isang Sumasamplaya ako at Ama namin.

Pagkatapos ay isunod mong usalin ang lahat ng kahilingan lahat ng nais mong maganap sa buhay mo at ng iyong pamilya ay usalin.

Halimbawa sa tulong ng lemon na binanad ko sa tubig na ito lahat ng aking ninanais ay aking makakamit di lamang para sa akin kundi pati na sa aking buong pamilya, lahat lahat ay usalin mo sa garapon.

Pagkatapos ay hayaan ang garapon na maarawan o masinagan ng liwanag ng buwan kahit ilang minuto. Paglipas ng 30 minutes ay ipasok ang garapon ilagay ito sa likod ng front door, maaari ding ilagay sa kusina o kaya ay sa ilalim ng higaan kung makikita mong nagiging madumi ay tubig ay agad itong itapon at gumawa ng panibago.

Maraming salamat at good luck