Gamitin ang iyong buhok upang maging iyong iyo siya ng buong buo