GAANO KA NAGTITIWALA SA DIYOS AT SA KANYANG MGA SALITA?

319

Isa sa mga dakilang man of God sa biblia na may malaking pananampalataya sa Diyos ay si Abraham. Lahat ng mga salitang narinig niya buhat sa Panginoon ay pinaniwalaan niya ng walang pasubali. Ang pananampalatayang ito ni Abraham ay natalakay sa Hebrews 11. Kahit minsan ay hindi niya pinagdudahan ang Diyos kahit na nang sabihin ng Diyos na ang kanyang asawang si Sarah ay magluluwal ng isang anak na lalaki dahil  ng mga panahong iyon ay may idad na si Sarah at wala na sa kapasidad para magbuntis.

Sa totoong buhay, gaano ba natin sinasampalatayaan ang ating Diyos? Gaano kayo naniniwala nang sabihin Niya na sa pamamagitan ng latay ni Hesus, tayo ay pinagaling na sa lahat ng karamdaman? Gaano ka nagtitiwala sa Panginoong Hesus nang sabihin niya sa huwag tayong mag-alala sa lahat ng ating mga pangangailangan dahil ang mga ibon ay hindi nga Niya pinababayaan, tayo pa kaya na nilikha Niya sa kanyang wangis. 

Paano ka ring maniniwala nang sabihin Niya na maging matapat lang tayo sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob at handog sa Panginoon ay siya na ang bahala sa lahat ng ating mga gastusin?

Pero paano ka maniniwala at magiging faithful tither kung sa isipan mo ay alam mong may notice of disconnection ka na at ang hawak mong pera ay sapat lamang para pambayad mo ng electric bill?

Ang pagbibigay ng ating mga kaloob at handog sa panahon ng ating matinding pangangailangan ay isang malaking pagsubok para sa ating pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Paniwalaan lang natin ang Kanyang mga sinabi at Siya na ang bahala sa susunod.

Ang nabanggit kong pangyayari ay tunay kong naranasan. Nang araw na iyon ng Linggo ay naitabi ko na ang aking kaloob at handog sa isang sobre sa halagang isang libo at limang daan (Php1,500.00) para sa tsekeng natanggap ko na nagkakahalaga ng twelve thousand pesos. Matapos kong mai-set aside ang para kay Lord ay hinati-hati ko na ang natira kong pera para sa pag-aaral ng mga anak ko at iba pang gastusin at wala ng natira pambayad sa aking electric bill. Sa madaling sabi, ang naitabi kong handog ang tanging natira sa aking bulsa.

Nang araw na iyon, matapos ang preaching ng aming Pastor at ako ay patungo na sa offering box para ilagak ang aking handog ay nakarinig ako ng tinig sa aking isipan na  nagsasabi na “Oh, ibibigay mo pa iyan ay puputulan ka na nga ng kuryente bukas. Tamang-tama ang perang iyan pambayad.”

Walang pag-aalinlangan ay tinugon ko ang tinig sa aking isipan:  “Satan, hindi mo ako mapipigilang ibigay sa Diyos ang ganang Kanya. This belongs to him.” At aking inilagak ang aking envelop sa offering box. 

Tunay na mapagpala at matapat ang Diyos. Never in my life na naranasan kong maputulan ng kuryente kahit na sa punto ng matindi kong pangangailangan. Hindi man ako masasabing nabubuhay ng masagana, pero ang napakaraming kabutihan ng Diyos ay naiparanas Niya sa akin ng maraming ulit.  Ito ay itinuturing kong kayamanan na walang katumbas na halaga. Dahil sa maraming pagkakataon, ipinaranas sa akin ng Diyos na isa siyang great PROVIDER at naniniwala ako sa Kanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here