FENG SHUI TIPS UPANG MAGING MASAGANA ANG KABUHAYAN AT PANANALAPI

1773
A money changer teller counts Philippine Peso in Manila on Monday, August 14, 2017. The Philippine peso has weakened 51-level to a dollar is beecause of the recent recent spats between officials of the US and North Korea. (KJ ROSALES)

Madali lamang i-incorporate ang mga feng shui tips for money sa inyong tahanan. Ngunit pakatatandaan na mas magiging epektibo ang mga feng shui for prosperity kung ito ay sasamahan ng pagsisikap. Sabi nga, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Anumang salita na walang kasamang gawa ay walang kabuluhan.

        Ang science of feng shui ay magbibigay ng tamang energy na siyang makapag-a-attract ng kasaganahan sa buhay. Ang mga feng shui tips for money na aking ibabahagi ay makalilikha ng maayos na daloy ng Chi sa inyong bahay na siyang mag-a-attract ng wealth and abudance.

1.   Inspeksiyunin ang inyong tahanan. Anumang bagay na may sira, basag, o may lamat ay hihigop sa money energy palabas ng inyong tahanan. Isa sa pinakamabilis na paraan upang ma-heal ang energy sa loob ng iyong bahay ay ayusin o itapon ang anumang sirang gamit. Ang kalan (stove) at mga bagay na may kinalaman sa plumbing ay dapat tiyakin na gumagana ng maayos. Ang may tagas na mga tubo at sirang stove ay makalilikha ng financial clog.

2.   Maglagay ng maraming indoor plants. Napatunayan sa mga scientific studies and experiments na nagri-respond ang mga halaman sa music, light, at positive energy. Kapag ang mga indoor plants ninyo ay malulusog, mayayabong, at buhay na buhay, nangangahulugan na nakadadaloy ng mainam ang Chi sa loob ng inyong tahanan. Samanatala, kung ang mga indoor plants ninyo ay nalalanta, natutuyot, at nangangamatay, nangangahulugan lamang na clogged at stagnant ang enerhiyang nasa loob ng inyong bahay. Ang mga halaman ay mabisang indicator ng uri ng enerhiyang nagsi-circulate sa loob ng inyong bahay.

3.   Baguhin ang puwesto ng 27 bagay sa loob ng inyong bahay upang makapasok ang bagong enerhiya. Ang simpleng pagbabago sa lokasyon ng 27 items ay makatutulong upang makadaloy ng tama at maayos ang enerhiya. Bukod dito, ang 27 ay extremely auspicious number sa feng shui.

4.   Maglagay ng batong citrine sa inyong mga bintana. Nagtataglay ang citrine ng energy of wealth and abundance. Ang paglalagay ng batong ito sa pasemano (windowsill) ay maka-a-attract ng money energy papasok sa inyong mga tahanan. Nagi-invite rin ito ng liwanag na simbolo ng kasaganahan at kasiyahan.

5.   Gawing simbolo ng kasaganahan ang inyong front o main door. Ang front door ay nagpapahiwatig kung paano mo pinapasok ang mga sitwasyon sa iyong buhay. Samakatuwid, gawin mong welcoming, beautiful and abundant ang inyong front door. Tiyakin na hindi nahaharangan ng  kahit na anong gamit ang inyong front door upang mabuksan ito nang maluwang. Dekorasyunan ang inyong front door ng mga buhay na halaman o wreath.

6.   Maglagay ng water fountain. Ang water fountain ay simbolo ng wealth sa feng shui. Mag-set up ng water fountain at lagyan ito ng 27 coins. Ia-activate at palalakasin ng 27 coins ang water energy, bukod sa ang 27 ay auspicious number sa feng shui.  Ipuwesto ang water fountain sa Southwest o East portion ng bahay.

Mayroon din ba kayong feng shui tips na natutuhan? Ibahagi ito. I-comment lamang para mabasa.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne YouTube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here