FENG SHUI TIP SA WASTONG PAGPILI NG PINTURA NG BAHAY UPANG MAGING MASUWERTE ANG IYONG TAHANAN

351

Maraming pintura ang maaaring pagpilian para sa inyong bahay.

 Bukod sa pansariling kagustuhan, may ilan ding feng shui tips na maaaring ikonsidera sa pagpili ng pintura para sa inyong bahay.

        Isaalang-alang ang direksiyon kung saan nakaharap ang bahay. Ito ang unang dapat ikonsidera sa pagpili ng kulay na gagamitin sa exterior.

a.  Kung ang bahay ay nakaharap sa Kanluran (West), Hilagang Kanluran (Northwest), at Hilaga (Norte), magandang piliin ang pinturang kulay puti dahil ito ay nagri-reflect ng liwanag at nagkapagi-stimulate ng energy of creativity para sa mga taong nananahanan rito. ©PhilippineOne.com

b.  Piliin ang kulay green o purple kung ang bahay ay nakaharap sa Silangan (East) at Timog (South). Ang mga direksiyong ito ay patungkol sa paglago, magandang kalusugan, at kasaganahan ng buhay.

c.  Ang mga kulay na blue at purple ay  angkop sa mga bahay na nakaharap sa Norte (North), Silangan (East), at Timog Silangan (Southeast). Ang mga kulay na ito ay simbolo ng career, wealth, at opportunity.

d.  Ang mga kulay yellow, beige, at gold (ochre) ay bagay sa mga bahay na nakaharap sa Hilagang Silangan (Northeast), Kanluran (West), at Timog Kanluran (Southwest). Ang direksyon na ito ay patungkol sa matatag na pagsasamahan.

e.  Kung ang bahay ay nakaharap sa Timog (South), Timog Kanluran (Southwest) at Hilagang Silangan (Northeast), piliin ang mga kulay na red at pink para sa malakas na social status, recognition, at fruitful relationship.

f.    Ang kulay brown ay simbolo ng kalusugan, at masayang buhay pamilya. Angkop ang kulay na ito para sa mga bahay na nakaharap sa Silangan (East) at Kanluran (South). ©PhilippineOne.com

g.  Piliin ang kulay taupe o earthy (stone-type color) para sa bahay na nakaharap sa Hilagang Silangan (Northeast) at Timog Kanluran (Southwest), sapagkat ito ay Earth directions. Makatutulong ito upang ma-stablize ang family relationship at family harmony.

Ang ikalawang rules ay ang pagsaalang-alang sa harmony ng kulay ng exterior sa kapaligiran (environment) kung nasaan ang bahay. Alinsunod sa prinsipyo ng feng shui, dapat na piliin ang kulay na magbi-blend sa mga Earth elements na nasa paligid ng bahay—natural man ito o man-made. Mahalaga ring isaalang-alang ang uniformity ng kulay ng inyong bahay sa inyong mga kapitbahay. Tatandaan na ang mahusay at mabuting feng shui ay may harmonic relationship sa kaniyang environment.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here